Volume 27,Issue 3,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Generation of muscle-specific gene-targeted mouse embryos expressing Cas9 protein
  LI Hao, CHEN Shengnan, Li Songmei, PIAO Shanhua, AN Tiezhu and WANG Chunsheng
  2019,27(3):271-277 [Abstract]  [View PDF(6.84 M)]
  
Responsive aggregation of gold nanoparticles system for photothermal therapy of bacteria in vitro
  FU Chao, CHANG Jinglin, JIANG Xuan, ZHANG Congrou, ZHANG Yumin, CHU Liping and ZHAO Ruili
  2019,27(3):278-285 [Abstract]  [View PDF(8.00 M)]
  
Isca1 myocardial conditional knockout results in cardiac structural abnormalities in newborn rats
  YANG Xinlan, LYU Dan, ZHANG Xu, DONG Wei, CHEN Wei, GAO Shan, GAO Kai, SHI Xudong, MA Yuanwu and ZHANG Lianfeng
  2019,27(3):286-290 [Abstract]  [View PDF(4.64 M)]
  
Establishment and evaluation of a mouse model of endogenous infection induced by intestinal dissemination
  YE Xianfei, CHEN Li, WANG Ruonan, GE Chaorong and CHEN Yu
  2019,27(3):291-297 [Abstract]  [View PDF(13.46 M)]
  
Effects of X-ray whole body irradiation on the hematopoietic immune system in KKAy mice with type 2 diabetes mellitus
  DANG Nv, LU Yanhua, GUAN Bowen, SU Lulu, LI Chengcheng, RONG Li, WANG Xiaochun and MENG Aimin
  2019,27(3):298-304 [Abstract]  [View PDF(4.34 M)]
  
Effects of icariin and baohuoside I on the pathological changes and inflammatory factors in tracheotomized rats
  JU Jing, PENG Lingling, PAN Yuzheng, TAN Renqian, PAN Maohua and WEI Jinxin
  2019,27(3):305-310 [Abstract]  [View PDF(7.71 M)]
  
Construction of bone morphogenetic protein 9-knockout mice
  ZHOU Ke, XIN Zhiqian, LIU Peijuan, MA Cui, SHI Changhong, WANG Hua and ZHANG Hai
  2019,27(3):311-315 [Abstract]  [View PDF(3.46 M)]
  
Application of micro-arc oxidation and NaOH treatment in the repair of rabbit skull defect using bioactive tantalum metal
  LI Zhenzong, XUE Yake and GAO Hua
  2019,27(3):316-322 [Abstract]  [View PDF(11.84 M)]
  
Generation and phenotypic analysis of Fancm gene knockout mice
  YANG Qiao, GUO Honggang, LOU Qi, KE Xianfu, ZHOU Wenwei, YING Huazhong, YU Bing and ZHANG Tingting
  2019,27(3):323-330 [Abstract]  [View PDF(12.94 M)]
  
Phenotype and pathological observation of leptin receptor-knockout SD rats
  JIANG Dandan, CAO Lanfeng, XU Zhaoxia, LI Shuo, DONG Xiaohui, YAO Fang and ZHANG Lianshan
  2019,27(3):331-338 [Abstract]  [View PDF(6.84 M)]
  
Comparison of the WHBE and Japanese white rabbit models of insulin resistance atherosclerosis
  LIU Junping, PAN Yongming, CHEN Minli, ZHU Keyan, CAI Yueqin, LYU Tao and HUANG Junjie
  2019,27(3):339-346 [Abstract]  [View PDF(2.92 M)]
  
Evaluation of perilipin expression in the kidney tissues of rats with diabetic nephropathy
  WEI Bingyan, FAN Linhua, LIU Maolin, XUAN Ruijing and LIU Tianfu
  2019,27(3):347-352 [Abstract]  [View PDF(2.25 M)]
  
Porcine circovirus 3 infection in BALB / c mice
  ZHANG Chaolin, LIU Pan, SHEN Meng, WANG Yan, WANG Juan, YAN Shijun, YAN Quanbin, DENG Junhua, SUN Zhe, GUO Xiaocan, WANG Tongyan, LI Xiangdong and TIAN Kegong
  2019,27(3):353-358 [Abstract]  [View PDF(2.30 M)]
  
Comparison of the bone growth in rats after short-term exposure to high fluoride and aluminum and long-term exposure to low fluoride and aluminum
  HUANG Lianfang and CHEN Yan
  2019,27(3):359-365 [Abstract]  [View PDF(12.57 M)]
  
Analysis of microbial diversity in feces of the common cotton-eared marmosets by high-throughput sequencing
  ZHANG Feiyan, JIN Jie, LIU Chao, WANG Yun, XIE Lifen, ZHANG Xiaodi, WU Jiwen and LYU Longbao
  2019,27(3):366-373 [Abstract]  [View PDF(10.10 M)]
  
Current status of research on animal models of intervertebral disc degeneration
  HAI Bao, ZHU Bin and LIU Xiaoguang
  2019,27(3):374-379 [Abstract]  [View PDF(771.97 K)]
  
Advances in research of animal models of autism spectrum disorders
  ZHOU Rongyi, DANG Weili, ZHOU Zheng, LI Huawei and ZHANG Xi
  2019,27(3):380-386 [Abstract]  [View PDF(828.36 K)]
  
Role of calmodulin kinase II in neuropathic pain and its pathway of pain regulation
  TAI Zhaoxia, FEI Xueyu, HE Xiaofen, QU Siying, WANG Hanzhi, FANG Jianqiao, and JIANG Yongliang
  2019,27(3):387-392 [Abstract]  [View PDF(794.70 K)]
  
Research progress of the 6 Hz corneal kindling seizure animal models
  GAO Qing, ZENG Guirong and OUYANG Dongsheng
  2019,27(3):393-398 [Abstract]  [View PDF(782.54 K)]
  
Research progress on animal models of low-back pain
  LI Hetong, GOU Yu, TIAN Faming and ZHANG Liu
  2019,27(3):399-404 [Abstract]  [View PDF(778.34 K)]
  
Recent advances in understanding of quantitative trait loci and pathogenic genes associated with canine hip dysplasia
  XIAO Qicheng, PENG Guangneng, LIU Haifeng, ZHOU Ziyao, MA Xiaoping and ZHONG Zhijun
  2019,27(3):405-409 [Abstract]  [View PDF(743.52 K)]
  
Methods and perspectives of application of gastric emptying detection techniques in laboratory animals
  CHEN Xueyan, WANG Lizhen, LIAO Zhonghua and LIU Juan
  2019,27(3):410-414 [Abstract]  [View PDF(764.21 K)]