Volume 24,Issue 5,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Identification of zebrafish shield organizer-specific genes
  WAN Chuan-lu,YAN Yi-fang,CAO Yu and WANG Qiang
  2016,24(5):441-447 [Abstract]  [View PDF(965.18 K)]
  
Knockdown of tissue transglutaminase in SaOS-2 cell line inhibits its osteoblastic differentiation and mineralization
  YU Hui-lei,YIN Xiao-xue,CHEN Zhong-qiang,LENG Hui-jie,SONG Chun-li and LIU Zhong-jun
  2016,24(5):448-453 [Abstract]  [View PDF(861.95 K)]
  
Comparison of the differences in glutamate-induced astrocyte swelling between Wistar and Sprague-Dawley rats
  SHI Zhong-fang,XU Li-xin,LU Yi,DONG Li-ping,YAN Xu,YANG Shao-hua and YUAN Fang
  2016,24(5):454-459 [Abstract]  [View PDF(894.64 K)]
  
Inhibitory effect of paeoniflorin on inflammatory chemokines and their receptor in a mouse model of asthma
  LIU Jia-qi,ZHAO Zheng-xiao,WEI Ying,XU Fei,ZHANG Hong-ying,LI Mi-hui,LU Lin-wei,WEI Kai and DONG Jing-cheng
  2016,24(5):460-464 [Abstract]  [View PDF(858.56 K)]
  
Puerarin alleviates HUVEC injury induced by visfatin through up-regulating miR-155-3p
  ZHOU Feng-hua,HUANG Zhi-yong,ZHANG Lei,SUN Xue-gang and JIA Yu-hua
  2016,24(5):465-469 [Abstract]  [View PDF(789.90 K)]
  
Expression of skeletal muscle glucose and energy metabolism- related genes in Guangxi Bama minipigs with type 2 diabetes mellitus
  YAN Xue-yu,JIANG Qin-yang,WU Yan-jun,LIANG Jia-chong,GUO Ya-fen and LAN Gan-qiu
  2016,24(5):470-473 [Abstract]  [View PDF(739.02 K)]
  
Effect of Noggin silencing on the BMP and Wnt signaling pathways
  MA Yu-nan,YOU Ying,SHEN Huan-huan,SUN Zhao-zeng,ZENG Lin and FA Yun-zhi
  2016,24(5):475-480 [Abstract]  [View PDF(894.73 K)]
  
Once-weekly subcutaneous injection of recombinant human parathyroid hormone (1-34) promotes the bone fracture healing in rats
  MA Teng,ZHANG Weng,GUO Qi,HAI Bao,LIU Can and SONG Chun-li
  2016,24(5):481-486 [Abstract]  [View PDF(1.19 M)]
  
Establishment of a rat model of early diabetic retinopathy induced by multiple low-dose streptozotocin injection
  ZHU Hua,LI Yan-hong,XU Yan-feng,XU Yu-huan,XU Qing-gang,YIN Hong-xia and QIN Chuan
  2016,24(5):487-493 [Abstract]  [View PDF(1.67 M)]
  
Ultrastructural observation of blood-brain barrier in the nude mouse model of brain metastases from lung cancer
  CHEN Yu-sheng,TU Xun-wei,YU Mei-e,CHEN Zheng-wei,LI Hong-ru,ZHONG Xiu-rong and ZHOU Lin-ying
  2016,24(5):494-498 [Abstract]  [View PDF(1.18 M)]
  
Parasitic infection in a closed group of outbred Meriones meridianus and results of parasite eradication
  XU Yi-mei,WANG Xin-guo,SHI Shen,LUO Yun,ZHANG Yan,YAN Shun-sheng,DAI Xiao-hua and ZHAO Hong-qiong
  2016,24(5):499-502 [Abstract]  [View PDF(725.26 K)]
  
Comparative study on the characteristics of bone metabolism in forelimb malformation WHBE rabbits via the OPG/RANK/RANKL system
  LV Jian-min,CHEN Fang-min and CHEN Cheng
  2016,24(5):503-510 [Abstract]  [View PDF(950.47 K)]
  
Changes of the mRNA expression of "kidney yang deficiency"-related genes and ultrastructural observation of the hypothalamus in Lewis rats
  ZHANG Li-zong,FANG Ming-sun,YANG Wei-ji,CAI Yue-qin,XU Jian-qin,SHOU Qi-yang and CHEN Min-li
  2016,24(5):511-515 [Abstract]  [View PDF(1.34 M)]
  
Drug therapy and mechanism of pain in mice with induced adenomyosis
  LI Qing,WANG Jie-yu,ZHANG Xiao-dan,ZHANG Xu-yin,FENG Wei-wei and HUA Ke-qin
  2016,24(5):516-520 [Abstract]  [View PDF(865.49 K)]
  
Mutagenicity evaluation of the hydrolysate of Meretrix meretrix Linnaeus soft tissue
  GAO Mei,CAO Chong,WANG Gong-xia,TANG Lian-sheng and JIA Qing-wen
  2016,24(5):521-525 [Abstract]  [View PDF(730.84 K)]
  
Observation of the estrous cycle in female NOD/SCID mice
  ZHEN Yu-hua,SONG Yang,GUAN Yong-ge,LI Kun-yin,Hu Guang-yun and LIAO Hui-hui
  2016,24(5):526-528,545 [Abstract]  [View PDF(1.52 M)]
  

研究进展

Progress in research on the role of microRNA-424 in carcinogenesis and its related mechanism
  LIU Ping,ZHAO Hai-ping and LUO Yu-min
  2016,24(5):529-534 [Abstract]  [View PDF(742.01 K)]
  
Research progress of immunodeficient animal models using gene modification techniques
  XIN Ji-ge and ZENG Yang-zhi
  2016,24(5):535-539 [Abstract]  [View PDF(734.67 K)]
  
Alzheimer's disease and PRNP mutational mouse models
  ZHAO Jin,CAI Zhao-wei and GUAN Feng
  2016,24(5):541-545 [Abstract]  [View PDF(800.93 K)]
  
Advances in research on germ-free pig models
  DU Lei,SUN Jing,GE Liang-peng and LIU Zuo-hua
  2016,24(5):546-550 [Abstract]  [View PDF(738.50 K)]