Volume ,Issue 3,2003 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

中国科技评价将禁用“国际、国内领先”
  2003(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Breeding and Characterization of a New Severe Combined Immunodefecient 615-SCID Mouse
  ZHU Hui-fang,LIAO Xiao-long,WANG Ying,ZHAO Shi-xuan,LIU Qiu-hua,ZHOU Jian,CHEN Hui-shu,ZHAO Jun-ming,ZHU Jian-xin,LI Zhuo,WANG Yuan
  2003(3):129-133 [Abstract]  [View PDF]
  
Antitumor Effect of Recombinant Adenovirus Expressing hIL-2 and hTNF-α
  TIAN Chang-fu,LI Dian-jin,LIU Xu,ZHANG Chun-yan,MA Zhan-hao
  2003(3):134-137 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishing a Rat Model Similar to the Adult Patient of the General Type 2 Diabetes by Long-Term Fat-Enriched Fed and Lower Dose of Streptozocin-Treated Rats
  YANG Jia-lin,LI Guo,LIOU You-pin,ZHANG Fang-lin,CUI Jiu-lan,ZHANG Di,ZHOU Wen-zhong,LUO Min
  2003(3):138-141 [Abstract]  [View PDF]
  
Preliminary Study of Mice Mutation Induced by ENU
  WU Bao-jin ,MAO Hui-hua ,XUE Xiao-ping ,ZHU Hong ,YAN Zhi-feng ,YANG Lin ,SUN Qiang ,XU Xiang-ming ,XUE Zheng-feng ,LI Hou-da
  2003(3):142-146 [Abstract]  [View PDF]
  
Study on the Model of Systemic Inflammatory Response Syndrome-Acute Lung Injury in Rats
  HOU Yi-feng,ZHOU Yan-chun,ZHOU Yong-shuang
  2003(3):147-150 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Method of Extracting Genomic DNA from Tyzzer Organism
  SUN Qing-li,LI Hong,ZHANG Li-fang,LIU Xing
  2003(3):151-155 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Male Wistar Rats Model with Ulcerative Colitis(UC) and the Activity Change of Peripheral Blood NK Cell
  GUO Cai-yun ,LI Fang ,ZHANG Yun ,LIN Jia-You
  2003(3):156-160 [Abstract]  [View PDF]
  
小鼠卵子不同获取时间和处理对体外受精率和受孕率的影响
  吴红,谢夏阳,孙强,阎志峰,李厚达
  2003(3):160 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Application of ELISA for Detection of Antibody to Simian B Virus
  HE Zheng-ming ,WEI Li ,GONG Wei ,TIAN Ke-gong ,JIA Rui-sheng ,XING Rui-chang
  2003(3):161-164 [Abstract]  [View PDF]
  
Study of an Acute Rejection Model for Pancreas Transplantation in Miniature Swine
  YANG Yong,LIANG Ping,LI Jing,HUANG He,CHEN Bing-bo,ZHUO Zhong-xiong,WANG Zhi-gang,WANG Xi-wen
  2003(3):165-169 [Abstract]  [View PDF]
  
视网膜变性模型大鼠的生物学特性
  张阔,田枫,于芳,康爱君,周淑佩
  2003(3):169 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Model of Explosive Open Abdominal Injury and Study of Risky Factors of Early Death
  WANG Da_peng,WANG Yu_hong,LI Hui,YU Ji_yao,YANG Xing_dong,XU Hua_biao
  2003(3):170-172 [Abstract]  [View PDF]
  
The Effect of AngiotensinⅡ and Endothelin on the Development of Broiler Pulmonary Hypertension
  SHI Yan ,HE Cheng ,LIANG Li_cheng ,XIA Guo_liang ,ZHAO De_ming
  2003(3):173-176 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Identification of Porcine Endogenous Retrovirus-infected HEK293 Cell Model
  LU Mao-min,JIA Li-wei,SIRI Guleng,YANG Wen-bin,YANG Shu,ZHANG Jin-gang
  2003(3):177-180 [Abstract]  [View PDF]
  
Preliminary Study about the Active Ingredients of Chinese Herb M Influencing Proliferation of Endothelial Cells in Rabbit
  FAN Yue-guang,LIANG Du,LIU Jian-ren,LI Xiong,WANG Hai-bin,HE Wei,ZHANG De-xiang,FAN Guang-shun,YANG Rong-jian
  2003(3):181-183 [Abstract]  [View PDF]
  
Studying RAPD Method for Genetic Monitoring in Inbred Strain Mice
  WANG Hong,YUE Bing-fei,LIU Shuang-huan,ZUO Qin,HE Zheng-ming,XING Rui-chang
  2003(3):184-186 [Abstract]  [View PDF]
  
Analysis of the Correspondence between SV40 Antibody and SV40 DNA Fragments in Rhesus Monkeys'' Blood
  LIU Xin,LIU Jiang-sheng,XU Dong-lei,CUI Ping-fang,WANG Qin-ling,HOU Zong-liu
  2003(3):187-190 [Abstract]  [View PDF]
  
The Anesthetic Effect of Sumianxinzhusheye and Ketamine Hydrochloride Injection on Rhesus Monkeys
  MA Nuo-shan,YAO Yong-ming,YU Yong
  2003(3):191-192 [Abstract]  [View PDF]