Acta Laboratorium Animalis Scientia Sinica

Editor-in-Chief

QIN Chuan (Beijing, China)

Advisory Board Members

BA Denian (Beijing, China)

CAO Xuetao (Tianjin, China)

GU fangzhou (Beijing, China)

XIA Xianzhu (Jilin, China)

ZHAN Qimin (Beijing, China)

 

Deputy Editors-in-Chief

DAI Jiejie (Yunnan, China)

FAN Yongsheng (Zhejiang, China)

FAN Huimin (Shanghai, China)

GU Weiwang (Guangdong, China)

GAO Cheng (Shanghai, China)

HE Zhengming (Beijing, China)

HUANG Ren (Guangdong, China)

LIU Yunbo (Beijing, China)

SUN Yansong (Beijing, China)

TAN Yi (Chongqing, China)

WANG Qiang (Beijing, China)

XIAO Hang (Jiangsu, China)

XU Ping (Shanghai, China)

ZHANG Lianfeng (Beijing, China)

ZHOU Yingsheng (Beijing, China)

ZHAO Deming (Beijing, China)

ZENG Lin (Beijing, China)

 

Editorial Board Members

AI Hua (Beijing, China)

AN Yihua (Beijing, China)

BI Minggang (Beijing, China)

BU Shumin (Beijing, China)

CHEN Zhaoyang (Shanxi, China)

CHEN Honglin (Hong Kong, China)

CHEN Jianquan (Shanghai, China)

CHEN Jiang (Stony Brook, USA)

CHEN Minli (Zhejiang, China)

CHEN Min (Beijing, China)

CHEN Xiaoye (Beijing, China)

CHEN Xiaoyong (Beijing, China)

CHEN Xin (Beijing, China)

CHEN Zhenwen (Beijing, China)

DAI Jinhui (Shanghai, China)

DU Lijun (Beijing, China)

Erwan Bezard (Bordeaux, France)

FANG Lianhua (Beijing, China)

GUAN Zheng (Beijing, China)

HE Jiancheng (Shanghai, China)

HE Bei (Beijing, China)

Hei Zenu (Japan)

JIN Ming (Beijing, China)

Kathryn Bayne (USA)

LI Bo (Beijing, China)

LI Genping (Beijing, China)

LI Guanmin (Beijing, China)

LI Qin (Beijing, China)

LI Weidong (Beijing, China)

LIAO Lifu (Xinjiang, China)

LIAO Mingyang (Beijing, China)

LIU Enqi (Shaanxi, China)

LIU Fuying (Hebei, China)

LIU Sen (USA)

LIU Xinmin (Beijing, China)

LIU Yuan (Beijing, China)

LU Yinglin (Beijing, China)

LYU Longbao (Yunnan, China)

LUO Yumin (Beijing, China)

NING Lei (Gansu, China)

PAN Zhenye (Shanghai, China)

PENG Bo (Beijing, China)

PENG Jingpian (Beijing, China)

PU Yeche (Japan)

QI Yun (Beijing, China)

QU Liandong (Heilongjiang, China)

REN Wenzhi (Jilin, China)

SA Xiaoying (Zhejiang, China)

SHAO Qiming (Canada)

SHI Jing (Beijing, China)

SONG Chunli (Beijing, China)

SONG Guohua (Shanxi, China)

SUN Deming (Beijing, China)

SUN Guibo (Beijing, China)

TAN Huanran (Beijing, China)

TANG Lijun (Hubei, China)

TANG Yuanqing (Qinghai, China)

TENG Yong (USA)

TIAN Kegong (Henan, China)

Ursula Schumacher (Germany)

WANG Siying (Anhui, China)

WANG Fengshan (Tianjin, China)

WANG Hongwei (Beijing, China)

WANG Kezhou (Shandong, China)

WANG Pengwen (Beijing, China)

WANG Qiong (Beijing, China)

WANG Rong (Beijing, China)

WANG Wen (Beijing, China)

WANG Xiaodong (Beijing, China)

WEI Qiang (Beijing, China)

WU Shiwen (Beijing, China)

WU Duansheng (Hunan, China)

WU Xin (Beijing, China)

XIAO Xinhua (Beijing, China)

XIONG Wujun (Shanghai, China)

XU Damo (England)

XU Yuanji (Beijing, China)

XU Yonghua (Xinjiang, China)

XUE Zhengfeng (Jiangsu, China)

YANG Zhaoxu (Beijing, China)

YIN Xiaoxue (Beijing, China)

YONG Weidong (Beijing, China)

YU Yuanjing (Hunan, China)

YUE Bingfei (Beijing, China)

YUN Shifeng (Jiangsu, China)

ZHAN Hao (Beijing, China)

ZHAN Zhenzhen (Beijing, China)

ZHAN Dawei (Beijing, China)

ZHANG Chun (Beijing, China)

ZHANG Wei (Beijing, China)

ZHANG Chengying (Beijing, China)

ZHANG Meijia (Beijing, China)

ZHANG Shuxin (Beijing, China)

ZHANG Wei (Beijing, China)

ZHANG Xiaoye (Liaoning, China)

ZHANG Xingdong (Beijing, China)

ZHONG Min (Guangdong, China)

ZHOU Huiqiong (Beijing, China)

ZHOU Ligang (Shanghai, China)

ZHOU Xiaohui (Shanghai, China)

ZHU Baochang (Beijing, China)

ZHU Desheng (Beijing, China)

ZHU Heng (Beijing, China)

ZHU Xiaoxin (Beijing, China)

 

Managing Editor

LI Jiping (Beijing, China)

Assistant Editors

GUO Mengzheng (Beijing, China)

JIN Jian (Beijing, China)

CUI Shao (Beijing, China)

LI Jielei (Beijing, China)