Volume 30,Issue 6,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Identification and immunological characterization of intestinal epithelial cell-specific Tlr4 gene knockout mice
  BAI Liding, CHEN Yinxiao, LI Zhaodong, LI Jiaying, FAN Yadong, ZHANG Xiaoyu, ZHANG Zhaiyi, BIAN Yuhong, WANG Xiangling, LIU Jianwei and ZHAO Shuwu
  2022,30(6):733-741 [Abstract]  [View PDF(18.14 M)]
  
Therapeutic effect of mussel adhesive protein on hemorrhoids disease in rats
  TIAN Maosheng, GAO Jihua, QI Wenyue, LIU Zhaoyang, WU Linlin, GAO Ce, GU Ming, KANG Ruijuan and LI Lixia
  2022,30(6):742-750 [Abstract]  [View PDF(15.13 M)]
  
Neoadjuvant treatment strategy by anti-PD-1 immunotherapy combined with cisplatin inhibits recurrence and metastasis of NSCLC in a humanized mouse model
  LI Hui, GUO Wenwen, WANG Huihui, QIN Jing, ZHANG Caiqin, ZHAO Jumei and SHI Changhong
  2022,30(6):751-758 [Abstract]  [View PDF(14.57 M)]
  
Changes in Hif-1α/ VEGF signal axis and type-H vessels in steroid-induced osteonecrosis of the femoral head
  YU Haiyang, LU Zengpeng, WANG Haiyan, CAO Panju, YAO Chuanjiang, CAO Linzhong, TIAN Jiexiang and ZHANG Xiaogang
  2022,30(6):759-766 [Abstract]  [View PDF(15.37 M)]
  
Bioinformatics analysis and primary identification of the structure and function of mouse Spata3 protein
  LI Meining, MA Qing, GONG Tao, ZHANG Yinhong, YAN Ping, ZHAI Xiang and GUO Rui
  2022,30(6):767-776 [Abstract]  [View PDF(15.07 M)]
  
Relationship between abnormal expression of PI3K / AKT pathway-related protein and insulin resistance of rats of polycystic ovary syndrome with endometrial insulin resistance
  YIN Lihong, JIAO Lin, CHEN Yu, CHEN Jiaxin, DU Siqi, WANG Hanlin, ZHAO Shunying, YIN Chunxia, CAO Lifen, YU Wanlin and XIE Changcai
  2022,30(6):777-783 [Abstract]  [View PDF(5.84 M)]
  
Changes in platelets and coagulation function in a rabbit model of breast cancer lung metastasis
  WU Guotai, MA Qianqian, CHEN Yane, DU Xiaohong, WANG Xiaoyu and DU Lidong
  2022,30(6):784-791 [Abstract]  [View PDF(6.21 M)]
  
Establishment of a rat model family with spontaneous short stature and identification of its main biological characteristics
  BAO Fengyun, LONG Hong, QIN Tingyang, HUO Chunmao, TANG Ketong and ZHANG Shibin
  2022,30(6):792-799 [Abstract]  [View PDF(6.18 M)]
  
Protective effect of Scutellariae Radix-Forsythiae fructus in an acute pneumonia mouse model induced by lipopolysaccharide
  WU Zhenshuai, JI Peng, WEI Yanming, XU Yuzhang, ZHANG Xiaosong, WU Fanlin, REN Jianming, LI Chenchen, HUA Yongli, YAO Wanling and YUAN Ziwen
  2022,30(6):800-809 [Abstract]  [View PDF(16.32 M)]
  
Effect of smoking on behavior of female rats
  HAN Yu, CHEN Chen, WANG Xinfeng, ZHANG Haiyang, CHEN Yu, XU Dewei, YAO Tieyi, SHAO Xiaoyun and XU Shaoye
  2022,30(6):810-818 [Abstract]  [View PDF(5.68 M)]
  
Population genetic quality analysis of a closed KM mouse colony by microsatellites
  ZUO Qin, WEI Jie, FU Rui, LIU Zuomin, WANG Hong and YUE Bingfei
  2022,30(6):819-823 [Abstract]  [View PDF(802.36 K)]
  
Production, quality control and application of SPF pigs
  SUN Jing, GE Liangpeng, DING Yuchun, ZHANG Jinwei, LIANG Hao and MA Jideng
  2022,30(6):824-829 [Abstract]  [View PDF(819.73 K)]
  
Nicotine addiction models and evaluation of animal behavior
  LI Kaixin, CHEN Huan, LIU Fanglin, LIU Yong, HOU Hongwei and HU Qingyuan
  2022,30(6):830-838 [Abstract]  [View PDF(2.45 M)]
  
Overview of animal behavioral tests of learning and memory
  JIANG Ning, ZHANG Yiwen, HUANG Hong, CHEN Shanguang, LI Yinghui and LIU Xinmin
  2022,30(6):839-845 [Abstract]  [View PDF(862.78 K)]
  
Classification and research progress on animal models of Alzheimer’s disease prepared by D-galactose
  WEI Yuting, ZHU Tiantian, SU Mingli, JIA Jing and YAN Xingke
  2022,30(6):846-856 [Abstract]  [View PDF(1014.68 K)]
  
Applicability of zebrafish larvae in the research of acute kidney injury
  WANG Xue, XIA Qing, WANG Rongchun, WANG Xixin, ZHANG Yun and LIU Kechun
  2022,30(6):857-860 [Abstract]  [View PDF(793.37 K)]
  
Advances in the application of multimodal ultrasound in animal models of rheumatoid arthritis
  ZHAO Haiyue, WANG Yaxi, SHI Yilu, DUAN Shasha, ZHAO Jie, ZHANG Lu, BAI Tianhao and ZHANG Xiaoshan
  2022,30(6):861-866 [Abstract]  [View PDF(842.75 K)]
  
Research progress of neural stem cells in repairing CCI traumatic brain injury model
  WANG Yinghua, ZHAO Ya, GUO Wenwen, LIU Ke, AI Qingyan and SHI Changhong
  2022,30(6):867-872 [Abstract]  [View PDF(855.58 K)]