Volume 29,Issue 6,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of REST/ NRSF on depression- and anxiety-like behavior in repeated corticosterone injected mice
  YU Xuan, LI Xianglei, SUN Xiuping and QIN Chuan
  2021,29(6):707-714 [Abstract]  [View PDF(2.24 M)]
  
Effect of the superficies-resolving formula of traditional Chinese medicine on cold-warm cycle stimulation and nasal mucosal immune barrier function in rats
  YANG Jubeng, ZHAO Xianfang, NIE Falong, XIAO Chun, DAI Rong and LI Xiufang
  2021,29(6):715-723 [Abstract]  [View PDF(4.99 M)]
  
Chronological changes in myocardial fibrosis in spontaneously hypertensive rats
  ZHAO Jianqing, DING Lu, ZENG Junyi, YING Guoqiu, WEN Yuan, NIE Jungang and YI Dasong
  2021,29(6):724-729 [Abstract]  [View PDF(3.67 M)]
  
Mechanism of NOD2 on the inflammation of mouse liver induced by diethylnitrosamine
  XU Zhiling, ZHANG Bin and ZHANG Shuncai
  2021,29(6):730-737 [Abstract]  [View PDF(9.49 M)]
  
Screening of potential amygdala proteins during the intervention of chronic inflammatory pain with electroacupuncture
  CHEN Yuerong, XU Yunyun, NI Wenqin, DING Qike, DAI Wei, XU Yingling, ZHU Xixiao, FANG Jianqiao and WU Yuanyuan
  2021,29(6):738-748 [Abstract]  [View PDF(9.13 M)]
  
Effects of compound Rehmannia Granule on microglia activation and neurobehavior in Parkinson’s disease model rats
  BI Dianyong, WANG Li, HE Zhuqing, YANG Yufang and HE Jiancheng
  2021,29(6):749-757 [Abstract]  [View PDF(1.98 M)]
  
Comparative study of intestinal flora and histopathological damage in mice with ulcerative colitis induced by DSS and TNBS
  SHEN Xuemei, PENG Xi, YE Qiaobo, YE Zhen, DENG Qin, WANG Juan, WEN Changlin and YUAN Shibin
  2021,29(6):758-767 [Abstract]  [View PDF(9.99 M)]
  
Analysis of intestinal microflora in mini-pigs with type 2 diabetes mellitus
  TIAN Weilong, QI Wenjing, LIU Xiaoxiao, SI Jinglei, CHEN Kuirong, CHENG Feng, LI Yueyue, LYU Dongling, LIANG Liang, GAO Jiuyu, FENG Lingli, MO Jiayuan, LAN Ganqiu and LIANG Jing
  2021,29(6):768-776 [Abstract]  [View PDF(7.01 M)]
  
Comparative study of intestinal flora in common mice and rats
  HUANG Shuwu, MIN Fangui, WANG Jing, LUO Yinzhu, HE Lifang, CHEN Meiling and PAN Jinchun
  2021,29(6):777-784 [Abstract]  [View PDF(6.49 M)]
  
Therapeutic effect of Shenling Baizhu powder on ulcerative colitis in mice
  MA Qi, WENG Yujing, LI Jia, QIN Shiyuan, HE Yanfeng and MA Xudong
  2021,29(6):785-792 [Abstract]  [View PDF(4.82 M)]
  
Antibiotic-induced microbiome depletion promotes the colonization of Campylobacter jejuni in the intestines of mice
  CHEN Haohao, ZHANG Yanfang, PAN Xiaoming, GAO Suhua, ZHANG Hui and LOU Hongqiang
  2021,29(6):793-799 [Abstract]  [View PDF(8.24 M)]
  
Establishment and evaluation of a mixed bacterial pneumonia rat model
  PENG Dongdong, CHEN Xiangchi, XIA Wei, LIU Xuewu and WANG Fei
  2021,29(6):800-807 [Abstract]  [View PDF(4.71 M)]
  
Exercise alleviates hyperlipidemia via the FoxO1-lipophagic signaling pathway in ApoE- / - mice
  HUA Weicheng, FU Pengyu, ZHANG Ying, WANG Linjia, NI Zhen and GONG Lijing
  2021,29(6):808-815 [Abstract]  [View PDF(3.00 M)]
  
Mitochondrial function in microcystin-LR-induced primary mice hepatocytes
  HE Yun, CHEN Yisheng, REN Lan, YIN Yijie, HU Guiling and WU Yunli
  2021,29(6):816-822 [Abstract]  [View PDF(5.69 M)]
  
Research progress on animal model construction and evaluation of different TCM syndromes of diarrhea
  WANG Kai, HOU Yujun, SONG Wei, CHEN Ying, JIANG Huiling, TAN Yu and ZHOU Siyuan
  2021,29(6):823-829 [Abstract]  [View PDF(838.99 K)]
  
Overview of animal behavioral tests of depression
  JIANG Ning, ZHANG Yiwen, YAO Caihong, HUANG Hong and LIU Xinmin
  2021,29(6):830-838 [Abstract]  [View PDF(884.74 K)]
  
Research progress on the construction and evaluation methods of pre-metastatic niche animal models
  SHEN Ming, CHEN Yanwen, LI Yang, YANG Lingling, LIANG Qiankun and MING Haixia
  2021,29(6):839-847 [Abstract]  [View PDF(863.74 K)]