Volume 29,Issue 5,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Study of a model of autoimmune premature ovarian failure
  WANG Haidan, GUO Hongyu, MA Weirong, WANG Qiong, YAN Shihai and FU Rui
  2021,29(5):563-569 [Abstract]  [View PDF(21.95 M)]
  
Experimental study on the adhesion and antioxidant effect of MAP on ulcerative colitis in rats
  LIU Zhaoyang, WU Linlin, TIAN Maosheng, ZHANG Mingquan, ZHAO Na and GAO Jihua
  2021,29(5):570-577 [Abstract]  [View PDF(7.42 M)]
  
Changes in spinal A1 astrocyte polarization during peripheral inflammatory pain
  LI Qian, LI Lingling, LI Shuang, HUANG Chutian and ZHOU Junmei
  2021,29(5):578-584 [Abstract]  [View PDF(9.57 M)]
  
Therapeutic effects of oltipraz on the pain and inflammation responses of a mouse model of acute gouty arthritis and related mechanisms
  ZENG Danyi, YIN Chengyu, LIU Boyu, NIE Huimin, LI Xiaojie, CHEN Ruixiang, WANG Jie, LI Yuanyuan, XU Ruoyao, WEI Huina, TAI Yan, SHAO Xiaomei, WANG Ping and LIU Boyi
  2021,29(5):585-592 [Abstract]  [View PDF(7.16 M)]
  
Role of upregulated P2X3 expression in dorsal root ganglia during diabetic neuropathic pain
  CHEN Luhang, FEI Xueyu, KANG Yurong, WANG Hanzhi, QU Siying, LI Xiang, HE Xiaofen, FANG Jianqiao and JIANG Yongliang
  2021,29(5):593-599 [Abstract]  [View PDF(4.84 M)]
  
Intervention effect of chitosan on acute lung injury induced by PM2.5 in mice
  XIONG Cheng, ZHAO Yingzheng, TAO Yingjun and XU Guangcui
  2021,29(5):600-605 [Abstract]  [View PDF(2.54 M)]
  
Effects of aerobic and anaerobic FMT preparation on fecal microbiota and metabolite profiles in swine
  SUN Jing, CHEN Yiling, DING Yuchun and GE Liangpeng
  2021,29(5):606-617 [Abstract]  [View PDF(12.03 M)]
  
Protective effect and mechanism of regular aerobic exercise on cerebral ischemia in rats
  WANG Junmin, LU Hailin and GONG Tengyun
  2021,29(5):618-625 [Abstract]  [View PDF(8.49 M)]
  
Comparative study of steroid hormone synthesis in a drug-induced deficiency syndrome by continuous and interval administration of cisplatin in mice
  NONG Zixin, DENG Lin, ZHANG Chaofeng, HE Jianxiang, XIE Haina and PAN Zhiqiang
  2021,29(5):626-636 [Abstract]  [View PDF(17.39 M)]
  
Effects of 8 weeks’ aerobic exercise on the skeletal muscle inflammation and exercise ability of obese mice
  LUO Yong and HUANG Jinling
  2021,29(5):637-643 [Abstract]  [View PDF(7.22 M)]
  
Construction and evaluation of two obese rat models of polycystic ovary syndrome with insulin resistance
  XU Haiyan, DU Qing, XU Linben, HUANG Jianhua, WANG Hongmei and DING Zhengxiang
  2021,29(5):644-650 [Abstract]  [View PDF(6.92 M)]
  
Establishment and evaluation of orthotopic transplantation model of human glioma in miniature pigs
  ZHAO Yong, WU Wenqing, TAN Dengxu, DING Guirong and SHI Changhong
  2021,29(5):651-656 [Abstract]  [View PDF(13.27 M)]
  
Establishment of a peri-prosthetic infection model after total knee arthroplasty in New Zealand rabbits
  WANG Yongping, ZHANG Huaibin, XIE Ruimin, TAO Guiyan, HOU Weihua and LIU Xiaorong
  2021,29(5):657-663 [Abstract]  [View PDF(5.56 M)]
  
Effect of curcumin on hepatic 11β-HSD1 expression and insulin resistance in rats with nonalcoholic fatty liver disease
  SUN Hongshuang, LI Penglin, LIU Yongshuang, NIE Chuncheng and GAO Lingna
  2021,29(5):664-669 [Abstract]  [View PDF(3.43 M)]
  
Progress in research into transmissible spongiform encephalopathies using Drosophila models
  WANG Dongdong, YANG Lifeng, ZHAO Deming and ZHOU Xiangmei
  2021,29(5):670-674 [Abstract]  [View PDF(800.70 K)]
  
Role and signaling pathway of Caveolin-1 in aging
  HOU Liya, LI Xinyue and BAI Lin
  2021,29(5):675-680 [Abstract]  [View PDF(1.86 M)]
  
Research progress of animal model of diabetic retinopathy
  WANG Jiaojiao, LI Miao, SHI Pingling, ZHANG Beibei, WEI Yuanmeng, WANG Yange and SONG Zongming
  2021,29(5):681-688 [Abstract]  [View PDF(866.08 K)]
  
Research progress of brain morphology and function in naked mole-rats and application prospects
  YANG Wenjing and CUI Shufang
  2021,29(5):689-694 [Abstract]  [View PDF(802.45 K)]
  
Progress in the use of Chinese miniature pigs in biomedical research
  CHEN Yurong, AN Xinglan, ZHANG Sheng, ZHAI Yanhui, YU Hao, DAI Xiangpeng and LI Ziyi
  2021,29(5):695-706 [Abstract]  [View PDF(1.00 M)]