Volume 29,Issue 4,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of Bushen Wenyang Huayu Recipe on FoxO1-mediated autophagy in endometriosis associated with “kidney yang deficiency” and “blood stasis”
  MENG Xin, LI Ying, ZHANG Yu, CAO Can, BAI Yu and CHEN Jingwei
  2021,29(4):417-427 [Abstract]  [View PDF(17.55 M)]
  
A serum metabolomics-based study on persistent hypertensive SHR
  WU Jiayun, LI Lingling, QIAO Jiajun, ZHU Chunlin, LI Ruihan, JING Ruiqing and HUANG Li
  2021,29(4):428-439 [Abstract]  [View PDF(17.59 M)]
  
Measurement of Alu gene expression by RT-PCR in the evaluation of models of gastric cancer metastasis
  WU Pengpeng, LIU Sensen, ZHANG Caiqin, ZHAO Yong, BAI Bing, WANG Jie and SHI Changhong
  2021,29(4):440-447 [Abstract]  [View PDF(6.63 M)]
  
Exploratory construction of chronic ischemic limb pain model in rats
  ZHOU You, WU Minghui, WANG Wen, DU Junying, SHAO Xiaomei, JIANG Yongliang, LIU Boyi, LIANG Yi and FANG Jianqiao
  2021,29(4):448-454 [Abstract]  [View PDF(9.36 M)]
  
Establishment, identification and preliminary phenotyping of an oligodendrocyte-specific fibroblast growth factor 9 conditional knockout mouse
  LI Duan, LIU Yakun, DUAN Bingxia, DU Juan and GUO Moran
  2021,29(4):455-460 [Abstract]  [View PDF(8.40 M)]
  
Study of the immune responses mediated by specific CD8+T cells to influenza A virus H1N1 in the lungs of young and aged C57BL/ 6 mice
  LIU Yang, WANG Chao, REN Xiaonan, LI Shun, QIN Boyin, YANG Hua and ZHOU Xiaohui
  2021,29(4):461-466 [Abstract]  [View PDF(3.24 M)]
  
Establishment and genetic characteristics of the Genetic Diversity mice resource
  WANG Xinpei, ZHANG Lingyan, LAO Lanlan, YE Fan, LIU Yunpeng, LI Li and QIN Chuan
  2021,29(4):467-474 [Abstract]  [View PDF(6.10 M)]
  
Role of gastric inhibitory peptide receptor signal transduction in adipose tissue in insulin resistance and hepatic steatosis in mice
  YANG Chen, LIU Yuhong and YANG Huiling
  2021,29(4):475-481 [Abstract]  [View PDF(3.44 M)]
  
In vivo study of the effects of deactivation of an implantable magnetic-hydrodynamic suspension ventricular assist device
  WANG Fan, ZHANG Jiemin, LIU Tianwen and LIU Xiaocheng
  2021,29(4):482-489 [Abstract]  [View PDF(11.32 M)]
  
Differences in the effects of dietary lipids on the physiology and biochemistry of mice
  LI Xin, ZHANG Linyu, WANG Xianglin, LIU Xiangyan, LI Xiaowen, WANG Ji, WEN Lixin and ZHOU Yingfang
  2021,29(4):490-498 [Abstract]  [View PDF(4.80 M)]
  
Neuroprotective effect of tanshinone IIA and its effects on the PI3K / AKT pathway in a mouse model of Alzheimer’s disease
  FANG Yi, SONG Guangjie, CHEN Li and FENG Jianqing
  2021,29(4):499-505 [Abstract]  [View PDF(6.59 M)]
  
Study of the toxic effects of acrylamide in mice
  WANG Xiaobo, LIANG Si, CHEN Qi, ZHENG Lin, YU Mingjia, LIU Jiannan and CHEN Bingbing
  2021,29(4):506-511 [Abstract]  [View PDF(1.01 M)]
  
Methodological analysis of orthotopic and subcutaneous PDX model of hepatocellular carcinoma
  ZHU Ruimin, LI Baoliang, LU Yalan, ZHAN Xiangwen, LIU Yihao, HAN Yunlin, QIN Chuan and GAO Ran
  2021,29(4):512-518 [Abstract]  [View PDF(5.45 M)]
  
Progress in research into animal models of systemic lupus erythematosus encephalopathy
  WANG Saiwen, LIANG Jun, HOU Yayi and DOU Huan
  2021,29(4):519-527 [Abstract]  [View PDF(892.06 K)]
  
Establishment of a rat colorectal distension-induced model of visceral hypersensitivity
  JIANG Huiling, ZHENG Qianhua, ZHAO Ying, ZHANG Wei, HOU Yujun, TAN Yu, LI Ying and CAI Dingjun
  2021,29(4):528-534 [Abstract]  [View PDF(835.30 K)]
  
Advances in the study of animal models of type Ⅱ cardiorenal syndrome
  ZHA Yuling, KONG Miao, ZHOU Yuping and ZHANG Wenjie
  2021,29(4):535-541 [Abstract]  [View PDF(822.74 K)]
  
Research progress using animal models of vascular cognitive impairment
  HOU Waifang, ZHANG Maosen, ZHANG Lin, HAN Min, SHI Xuan, CHEN Meirong and LUAN Jing
  2021,29(4):542-552 [Abstract]  [View PDF(918.85 K)]
  
Excitotoxicity and mitochondrial pathogenesis and animal models of Huntington’s disease
  TANG Wenjie, HUANG Yan, WANG Lifeng, WEI Youzhen and XIE Yuanyun
  2021,29(4):553-562 [Abstract]  [View PDF(5.51 M)]