Volume 28,Issue 5,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of low-molecular-weight heparin on the endometrial receptivity of mice with blastocyst implantation disorder through EGFR / PI3K / Akt signaling pathway
  WANG Chunxue, NIU Kaidi and YU Yuexin
  2020,28(5) [Abstract]  [View PDF(13.59 M)]
  
Structural and functional pathological characteristics of pressure-overload induced heart failure mouse model
  TAN Weijiang, LI Xiang, ZHENG Shuang, MA Junfeng, REN Xuecong, HE Tianzhen, CHEN Honghua, CHEN Jianxin and YANG Fenghua
  2020,28(5):583-591 [Abstract]  [View PDF(10.90 M)]
  
Intervention of electroacupuncture on oxidative stress response from local tissues of a CRPS-I rat model
  LI Xiaojie, YIN Chengyu, ZHENG Xiaoli, NIE Huimin, ZENG Danyi, WANG Jie, CHEN Ruixiang, LIU Boyu, TAI Yan, SHAO Xiaomei and LIU Boyi
  2020,28(5):593-601 [Abstract]  [View PDF(4.76 M)]
  
Study on the establishment of a rat model of coronary heart disease with qi deficiency and blood stasis
  WANG Jinxi, LIN Xiaoyuan, LIU Kan and HU Guoheng
  2020,28(5):602-609 [Abstract]  [View PDF(4.49 M)]
  
Establishment of a model of lung metastasis and recurrence of mice after bone marrow injection
  JIAO Xiaoning, HOU Yifei, ZHU Yangzhuangzhuang, SU Lin, ZHANG Fei, CHEN Xiao, ZHU Shiguo, WEI Luyao, WANG Wantao, WANG Jie, ZHU Xiandan, ZOU Chunpu and XU Zihang
  2020,28(5):610-617 [Abstract]  [View PDF(10.25 M)]
  
Angiotensin-converting enzyme 2 attenuates acute lung injury induced by limb ischemia reperfusion in mice via regulation of pulmonary renin-angiotensin system
  LI Shumin, XU Hong, YANG Yi, LI Yaqian, JIN Fuyu, LI Tian, YANG Xiuhong and YANG Fang
  2020,28(5):618-626 [Abstract]  [View PDF(5.54 M)]
  
Standard and method of preparation and verification of Clostridium perfringens (C) for production and testing of veterinary vaccines
  PENG Guorui, LI Xuni, WANG Xiuli, LI Weijie, WEI Jin, MA Xin, ZHANG Yizhi, TIAN Ye, LIU Bo, LI Jian, LUO Yufeng, LI Junping and PENG Xiaobing
  2020,28(5):627-631 [Abstract]  [View PDF(4.01 M)]
  
Morphology of lesions induced by balloon injury in coronary arteries of swine: a systematic review
  WANG Dayang, XU Xiaoqing, ZHAO Mingjing and WANG Xian
  2020,28(5):632-637 [Abstract]  [View PDF(784.96 K)]
  
A modified rat model for advanced hepatocellular carcinoma treated by N-diethylnitrosamine combined with N-nitrosomorpholine and two-thirds partial hepatectomy
  ZHANG Mei, HONG Zexuan, ZOU Xinyu, WANG Jian, WANG Zili, LI Xiaoqing and JIN Meilan
  2020,28(5):638-644 [Abstract]  [View PDF(10.30 M)]
  
Role of p21 in trophoblast migration and invasion
  WANG Yan, ZHAO Nannan, HE Yanfang, DONG Jianxin and CHEN Yan
  2020,28(5):645-650 [Abstract]  [View PDF(2.69 M)]
  
A comparative study on the effects of different factors on isoproterenol-induced myocardial hypertrophy model in rats
  LIU Jingyan, ZHU Liang, CAI Yueqin, ZHANG Lizong, FU Danting, CAI Zhaowei and WANG Dejun
  2020,28(5):651-658 [Abstract]  [View PDF(8.71 M)]
  
Establishment and evaluation of the applicability of an animal model of pelvic organ prolapse
  YAN Xiao, QIN Caifang, LI Qingxian, QIN Ling, XU Wenjuan and FAN Bozhen
  2020,28(5):668-674 [Abstract]  [View PDF(830.22 K)]
  
Experimental study on the impact of ligation of left portal vein on portal vein pressure in SD rats
  WANG Wenxiao, BAI Juan and LIU Shuli
  2020,28(5):675-679 [Abstract]  [View PDF(765.78 K)]
  
Research on alternative technology of laboratory animals
  SONG Bing, GU Jixiu, WANG Yongfeng, YU Sijiu, ZHANG Yanying, KANG Wanrong and YANG Jiao
  2020,28(5):680-687 [Abstract]  [View PDF(864.77 K)]
  
Progress on animal model of Crohn’s disease in rats and mice
  FANG Lei, QIAO Lichao, GU Yifan, XU Xuemei, YANG Bolin and CHEN Hongjin
  2020,28(5):688-694 [Abstract]  [View PDF(833.55 K)]
  
Research progress on the establishment of pluripotent stem cells in large animals
  Caiwendaolima, Yiminna, WANG Xisheng, SHEN Yingchao, Nariga, Taoli, BOU Gerelchimeg and Manglai
  2020,28(5):695-701 [Abstract]  [View PDF(832.05 K)]
  
Research progress on the structural and functional studies of blood brain barrier in different species
  ZHONG Gaoliang and ZHANG Jingjing
  2020,28(5):702-707 [Abstract]  [View PDF(809.54 K)]
  
Animal models of acquired secondary immunodeficiency and their application in traditional Chinese medicine syndrome models
  LIU Meiyi, QIAN Shensi, RONG Rong and YANG Yong
  2020,28(5):708-715 [Abstract]  [View PDF(867.71 K)]
  
Research progress on factors influencing streptozotocin-induced diabetic rat models
  HAN Xu, WANG Xuan, YU Zhi and XU Bin
  2020,28(5):716-725 [Abstract]  [View PDF(912.51 K)]
  
Advances in the establishment and evaluation of animal models of primary headache
  YE Shuzi and XIAO Fang
  2020,28(5):726-732 [Abstract]  [View PDF(829.37 K)]