Volume 28,Issue 4,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Preliminary investigation of localization of solitary nucleus microinjection in rats
  SHU Qing, SHAO Yuwei, TIAN Jun and YANG Yanan
  2020,28(4):429-435 [Abstract]  [View PDF(11.12 M)]
  
Establishment and characteristic analysis of a model of knee fibroblast-like synoviocytes inlipopolysaccharide-induced Sprague-Dawley rats
  XIONG Ao, XIONG Renping, PENG Yan, LI Yu, JIANG Xu and XU Jianzhong
  2020,28(4):436-446 [Abstract]  [View PDF(14.02 M)]
  
Establishment and application of a mouse model of endometriosis with fibrosis
  BI Yanli, NI Zhexin, LI Xi and YU Chaoqin
  2020,28(4):447-454 [Abstract]  [View PDF(20.74 M)]
  
Comparison of mouse and rhesus monkey models of Graves’ disease
  WANG Yue, ZHANG Meng, ZHAO Fengyi, WU Liping and SHI Bingyin
  2020,28(4):455-462 [Abstract]  [View PDF(7.26 M)]
  
Inhibitory effect of EtOAc extract from Saxifraga taugutica on hepatocellular carcinoma cells and orthotopic-transplanted tumors in mice
  CUI Wei, DING Lingqiang and ZENG Qiaoying
  2020,28(4):463-469 [Abstract]  [View PDF(8.31 M)]
  
Qingfei Touxie decoction mediates NLRP3 inflammasome inhibition of the NF-κB signaling pathway and improves inflammatory responses in mice with Mycoplasma pneumoniae
  WANG Zi, WANG Xuefeng and WU Zhenqi
  2020,28(4):470-477 [Abstract]  [View PDF(6.72 M)]
  
Study of the disease characteristics of spontaneous hindlimb paralysis in hyperlipidemia-susceptible (WSHc) rats
  MA Quanxin, ZHANG Lizong, YU Chen, RONG Yili, XU Songtao, CAI Yueqin, SHEN Liye and CHEN Minli
  2020,28(4):478-485 [Abstract]  [View PDF(10.31 M)]
  
Serum metabolomics study of cardiac hypertrophy in an isoproterenol-induced rat model
  TANG Xilan, XU Guoliang, DONG Wei, LI Hongming, QIU Junhui, SUN Nan, LIU Fang, LIU Siyu and LI Bingtao
  2020,28(4):486-493 [Abstract]  [View PDF(3.83 M)]
  
Effect of electroacupuncture on activation of satellite glial cells and P2X7 receptor in the DRG of rats with chronic inflammatory pain
  ZHOU You, WANG Wen, CAI Yangqian, DU Junying, SHAO Xiaomei, JIANG Yongliang, LIU Boyi, GAO Hong, LIANG Yi and FANG Jianqiao
  2020,28(4):494-502 [Abstract]  [View PDF(1.61 M)]
  
Methods for establishing rat models of irritable bowel syndrome visceral hypersensitivity
  ZHANG Wei, ZHAO Ying, ZHENG Qianhua, LI Ming, ZHANG Jianqiang, LI Ying and CAI Dingjun
  2020,28(4):503-509 [Abstract]  [View PDF(5.62 M)]
  
Establishment of a rat model of hyperuricemia and its complications
  CHEN Linjun, YANG Yan, WU Di, CHEN Wanchao, DONG Guochao, QIAO Xuxin, WU Chunyan and LI Tingting
  2020,28(4):510-516 [Abstract]  [View PDF(16.26 M)]
  
Study of purslane / licorice / dandelion compound on insulin resistance in type 2 diabetic rats
  LI Min, YANG Chenyu, FU Chaohui, XIONG Yigong and LING Yun
  2020,28(4):517-524 [Abstract]  [View PDF(4.34 M)]
  
Establishment and evaluation of a rat model of vaginitis
  PENG Dongdong, DONG Ke, LI Qiao, ZHOU Zhimin, XIAO Sa and JIANG Dejian
  2020,28(4):525-531 [Abstract]  [View PDF(10.38 M)]
  
Stable expression of human coagulation factor IX in mouse adipose-derived stem cells
  LI Jie, XIE Yanyan, WANG Xin, WANG Linhong, HE Hongxia, SUN Qingyun, YAN Yahui and YAN Zhenyu
  2020,28(4):532-538 [Abstract]  [View PDF(4.80 M)]
  
Applications for deep hydrolyzed protein-lactose-free milk powder in germ-free rat cultivation
  ZHANG Jia, LI Yongjun, QU Lingling, MAO Sunbing and LI Lanjuan
  2020,28(4):539-544 [Abstract]  [View PDF(1.15 M)]
  
Evaluation and progress of the construction of a rotator cuff tendon injury-induced animal model
  XU Boyang, PANG Xiaojuan, ZENG Yuming, ZHOU Yandong and GUO Yi
  2020,28(4):545-550 [Abstract]  [View PDF(803.96 K)]
  
Research progress in the establishment of animal models of acute spinal cord injury
  LIU Haifeng, WANG Bin and ZHAO Bin
  2020,28(4):551-556 [Abstract]  [View PDF(790.31 K)]
  
Research progress in the metastatic model of transplanted lung cancer in mouse
  ZHANG Na, TIAN Yange, LIU Xuefan and WANG Qi
  2020,28(4):557-562 [Abstract]  [View PDF(783.64 K)]
  
Research progress on the characteristics of animal models of chronic obstructive pulmonary disease and related clinical applications
  CHEN Meifeng, JIA Hui and XIA Shuyue
  2020,28(4):563-569 [Abstract]  [View PDF(825.11 K)]
  
Advances in murine models for food allergies
  WANG Zheng, LI Xiumin and MIAO Jinxin
  2020,28(4):570-577 [Abstract]  [View PDF(829.54 K)]
  
Research progress regarding the role of tumor necrosis factor in a zebrafish-mycobacterium marinum model
  YANG Jianwei, HE Shumei, FAN Hongyan and LIU Hongxu
  2020,28(4):578-582 [Abstract]  [View PDF(765.19 K)]