Volume 27,Issue 6,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Anti-atherosclerotic and cardioprotective effects of perilla seed extract on ApoE -/ - mice
  ZHENG Shuang, TAN Weijiang, LI Xiang, MA Junfeng, REN Xuecong, ZHENG Lingyun, WANG Lijing, YANG Fenghua and HUANG Ren
  2019,27(6):683-691 [Abstract]  [View PDF(13.08 M)]
  
A novel murine model of age-related macular degeneration induced by combined chronic exposure to light and hydroquinone
  ZHANG Jing, XU Kai, LIANG Jie, CHEN Qiang, MA Qunying and LIANG Lina
  2019,27(6):692-699 [Abstract]  [View PDF(4.77 M)]
  
Urine metabolomics in the rat model of damp-heat diarrhea
  PENG Xiaoting, MA Qi, ZHANG Xiaosong, HUA Yongli, JI Peng, YAO Wanling and WEI Yanming
  2019,27(6):700-708 [Abstract]  [View PDF(19.05 M)]
  
Immunoregulatory effects of the p38 MAPK-signaling pathway in rats with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome
  GUO Junxiong, WANG Bin, MA Li, KANG Wanrong, XU Xiaomin and XU Shenggang
  2019,27(6):709-715 [Abstract]  [View PDF(13.59 M)]
  
Establishment and evaluation of a mouse model of human gut microbiota transplanted from patients of coronary heart disease
  ZHU Hua, LI Zhuo, SU Lei, GUO Yaxi, DU Xiaopeng, YUAN Jiansong and QIN Chuan
  2019,27(6):716-724 [Abstract]  [View PDF(2.99 M)]
  
Comparison of three methods for the establishment of mouse models of premature ovarian insufficiency
  SU Xianzhi, LIU Yifei, KONG Wenjuan, YAN Fei, WANG Xiaomei, HAN Fuguo, LIU Qingfei and SHI Yun
  2019,27(6):725-732 [Abstract]  [View PDF(16.07 M)]
  
Application of infrared thermography in the evaluation of mouse Yangxu Syndrome and its evaluation criteria
  QIAN Hongliang, PAN Zhiqiang and FANG Zhaoqin
  2019,27(6):733-739 [Abstract]  [View PDF(9.84 M)]
  
Effect and mechanism of short-term exposure to PM2. 5 on the rat uterine injury
  ZHANG Fengquan, DONG Enheng and XUE Yuxue
  2019,27(6):740-746 [Abstract]  [View PDF(4.11 M)]
  
Establishment and study of a hyperuricemia rat model
  LI Yuanyuan, ZHOU Haiyan, WU Lyuying, MO Xianwei and LI Jing
  2019,27(6):747-752 [Abstract]  [View PDF(2.61 M)]
  
Comparison of the use of intravenous infusion needle and self-made PE-50 tube needle in the measarement of intracavernosal pressure in rat penis
  YE Miaoyong, ZHAO Fan, MA Ke, ZHANG Lizong, FANG Mingsun, SHOU Qiyang, MA Yinfeng, HUANG Wenjie and LYU Bodong
  2019,27(6):753-759 [Abstract]  [View PDF(8.78 M)]
  
In situ hybridization of TRH mRNA at different periods in the development of Gymnocypris przewalskii
  LIANG Zhikang, FENG Jingwen and XIE Baosheng
  2019,27(6):760-764 [Abstract]  [View PDF(2.07 M)]
  
Morphological comparison of kidneys between Meriones meridianus and SD rats
  YUAN Jiangling, XU Xiaohui, SHI Shen, ZHANG Yan and XU Yimei
  2019,27(6):765-769 [Abstract]  [View PDF(2.52 M)]
  
Construction and identification of macrophage-conditional Atg 5-knockout mice
  HUANG Xiaorong, HUANG Yanheng, YE Lin, YANG Chen, TANG Jixin, AN Ning, LIU Jianxing and LIU Huafeng
  2019,27(6):770-775 [Abstract]  [View PDF(3.40 M)]
  
Establishment of a rat model of pre-eclampsia via the improved method of reduced-uterine perfusion pressure
  HUANG Wenting, ZENG Zichun, WANG Dongju and XIAO Xiaomin
  2019,27(6):776-780 [Abstract]  [View PDF(749.40 K)]
  
Comparison of the effects of Tianma Xiongling Zhixuan Tablet on the blood pressure in spontaneously and renal hypertensive rats
  LIU lin, LI Hong, WANG Yuhong, REN Weiqiong, LIN Xiaoyuan, LI Su and BAI Zhengping
  2019,27(6):781-789 [Abstract]  [View PDF(10.11 M)]
  
Comparison of different damage patterns of cochlear hair cells between CBA / CaJ and C57BL / 6J mice with aging
  ZHOU Ling, XUAN Weijun and DING Dalian
  2019,27(6):790-798 [Abstract]  [View PDF(12.54 M)]
  
Establishment and evaluation of animal models of steroid-induced avascular necrosis of the femoral head
  JIANG Wei, CAO Linzhong, WU Mingjun and ZHANG Qi
  2019,27(6):799-804 [Abstract]  [View PDF(792.70 K)]
  
Research progress of rat models of vascular dementia
  LIU Wei, HU Peng and FENG Bo
  2019,27(6):805-809 [Abstract]  [View PDF(774.51 K)]
  
Progress in the application of adipose-derived mesenchymal stem cells in animal models
  DU Zhenzhen, XU Zhengmei, SI Linqing, CAO Liming, LIU Qing and LU Wengeng
  2019,27(6):810-814 [Abstract]  [View PDF(768.55 K)]
  
Research progress on animal models of nickel-induced damages constructed using different poisoning methods
  YANG Jingjing and CHEN Hui
  2019,27(6):815-820 [Abstract]  [View PDF(775.76 K)]
  
Analysis of factors influencing the modeling of immunodeficient mouse or rat models transplanted with human thyroid cancer cell lines
  ZHU Liru and ZHAO Deshan
  2019,27(6):821-825 [Abstract]  [View PDF(756.86 K)]