Volume 27,Issue 5,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Receptor-interacting protein 3 plays a role in the induction of influenza viral antigen specific CD8+T cell responses in C57BL / 6 mice upon H1N1 influenza virus infection
  QIN Boyin, WANG Chao, LIU Yang, TAN Dan, FANG Zhong, LI Shun and ZHOU Xiaohui
  2019,27(5):549-554 [Abstract]  [View PDF(3.53 M)]
  
The virulence of A / Guangdong / Th005/ 2017(H7N9)influenza virus in poultry
  LYU Qi, LI Fengdi, GONG Shuran, QI Feifei, WANG Shunyi, WANG Guanpeng, JIANG Jing and BAO Linlin
  2019,27(5):555-560 [Abstract]  [View PDF(7.04 M)]
  
Comparative study on immune responses of specific CD8+T cells induced by influenza A virus H1N1 PR8 and pdm09 in C57BL / 6 mice
  WANG Chao, LIU Yang, QIN Boyin, REN Xiaonan, TAN Dan, YANG Hua, LI Shun and ZHOU Xiaohui
  2019,27(5):561-570 [Abstract]  [View PDF(13.02 M)]
  
Establishment of a BALB / c mouse model of influenza A virus-induced inflammation
  SUN Haiwei, SHI Xinjin, CHEN Yanyan, ZHONG Qiuping, ZHANG Meng, LYU Lu, WANG Jun and CHEN Hongjun
  2019,27(5):571-576 [Abstract]  [View PDF(845.27 K)]
  
Investigation of evaluation method for motion and perception behavior in a nonhuman primate unilateral brain injury model
  HUANG Zhongqiang, LIU Shuhua, GUAN Yalun, LI Yunfeng, LI Xuejiao, HUANG Ren, ZHANG Yu and LI Ge
  2019,27(5):577-582 [Abstract]  [View PDF(7.22 M)]
  
Establishment of a large fragment FcγR gene knockout mouse model using CRISPR / Cas9 genome editing technique
  WU Xi, HUO Guitao, LIU Susu, GU Wenda, CAO Yuan, LIU Quanming, LYU Jianjun and FAN Changfa
  2019,27(5):583-591 [Abstract]  [View PDF(7.26 M)]
  
Effect of Shenzhiling oral liquid on early hippocampal synapses and myelin sheath alterations in App / Ps1 transgenic mice
  GONG Zhuoyan, HUANG Shuaiyang, CHEN Fang, SHENG Ning, FENG Huili, DONG Yunfang, REN Ying, YANG Jinduo and WANG Pengwen
  2019,27(5):592-597 [Abstract]  [View PDF(10.49 M)]
  
Comparison of two composite mouse models of hepatitis B fibrosis
  HUANG Kai, SUN Xin, ZHAO Zhimin, PENG Yuan, TAO Yanyan and LIU Chenghai
  2019,27(5):598-603 [Abstract]  [View PDF(8.48 M)]
  
Establishment of a mouse model of mastitis with Staphylococcus aureus infection and its changes of IL-2 and IL-4 expression
  LYU Chen, ZHANG Quanwei, WANG Qi, ZHANG Yong, MA Youji and ZHAO Xingxu
  2019,27(5):604-611 [Abstract]  [View PDF(10.77 M)]
  
Application of L -arginine in laboratory Drosophila melanogaster propagation
  ZHAO Guodong, CHEN Hui, SHAO Jianxiang, MA Chen, Ayixianmu·MJT, Aizezi·ABDKYM and LI Xiaobin
  2019,27(5):612-618 [Abstract]  [View PDF(1023.74 K)]
  
Establishment and evaluation of a mouse model of intestinal allergy by epicutaneous sensitization
  FEI Qiaoling, QI Ruijuan, ZHANG Xiaoyu, GAO Yuan, HAN Yixin, LI Ximeng, CAI Runlan and QI Yun
  2019,27(5):619-625 [Abstract]  [View PDF(5.23 M)]
  
Diagnosis of and bone microstructure in spontaneous diabetic cynomolgus monkeys
  JIA Huanhuan, LUO Xiaoling, GAO Hongbin, LIANG Shi, LUO Ting, CHEN Jiewen, HE Jicun, Huang Qingyu, LI Yongfeng, LU Li and CHEN Meili
  2019,27(5):626-630 [Abstract]  [View PDF(3.71 M)]
  
Effect of Shenren Huoxue granules on the TGF-β1/ Smad signaling pathway in CCl4-induced liver fibrosis in rats
  PENG Mengyun, CHEN Ran, ZHU Xiaoning and WANG Jing
  2019,27(5):631-636 [Abstract]  [View PDF(12.04 M)]
  
Using selenium-enriched rice bran to replace organic selenium and its effect on growth performance and antioxidant function in weaned rabbits
  HAN Zhigang, HE Mingzhong, HE Liwen, CAO Ke, TAN Yi and TAN Dongmei
  2019,27(5):637-643 [Abstract]  [View PDF(1.76 M)]
  
β-Aminopropionitrile-induced rodent models of aortic dissecting aneurysm
  MA Xiaozhong, ZHANG Shaopeng, WANG Jing, JIANG Nan and CHEN Qingliang
  2019,27(5):644-650 [Abstract]  [View PDF(12.96 M)]
  
Protective effect of berberine on the cerebral ischemia-reperfusion injury in rats based on Bcl-2/ Beclin-1 complex
  DING Shi, ZHAO Xuerong, LI Baoqun, ZHAO Liang, ZHOU Jian, BI Hongdong, PANG Chong and GUO Nana
  2019,27(5):651-657 [Abstract]  [View PDF(2.52 M)]
  
Research progress in the establishment of animal models of spinal cord ischemia-reperfusion injury
  WANG Yurong, DENG Qiang, GUO Tiefeng, PENG Randong, LI Junjie and XU Haojun
  2019,27(5):658-662 [Abstract]  [View PDF(741.56 K)]
  
Research of metastasis-related genes based on the patient-derived gastric cancer xenograft model
  WANG Jie, ZHAO Jumei, WEI Xiaoli and SHI Changhong
  2019,27(5):663-667 [Abstract]  [View PDF(763.74 K)]
  
Progress in animal experimental research on the physiological response to persistent high +Gz acceleration
  JIA Yi, GUO Yu, LI Zhili and LIU Shujuan
  2019,27(5):668-672 [Abstract]  [View PDF(757.27 K)]
  
Research progress in the establishment of rat models of interstitial cystitis / bladder pain syndrome
  ZHANG Wei, MENG Lingfeng, LIU Xiaodong, WANG Jiawen, ZHANG Yaoguang, ZHANG Wei, MENG Lingfeng, LIU Xiaodong, WANG Jiawen, ZHANG Yaoguang, ZHANG Wei, MENG Lingfeng, LIU Xiaodong, WANG Jiawen, ZHANG Yaoguang, ZHANG Wei, MENG Lingfeng, LIU Xiaodong, WANG Jiawen, ZHANG Yaoguang and ZHANG Wei, MENG Lingfeng, LIU Xiaodong, WANG Jiawen, ZHANG Yaoguang
  2019,27(5):673-677 [Abstract]  [View PDF(737.89 K)]
  
Research progress in establishing contrast-induced nephropathy animal models
  ZHANG Zhiming, LIN Kaiyang, LIN Maoqiang, XU Jiahao, YAN Han, CHEN Hanchuan, WANG Sunying, CHEN Xinan, LIU Donghui and GUO Yansong
  2019,27(5):678-682 [Abstract]  [View PDF(760.32 K)]