Volume 27,Issue 4,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of Smad2/ 3a on the expression of the neural crest cell marker crestin in zebrafish
  LI Lifang, CHEN Luxi, JIA Shunji and YAN Guangyu
  2019,27(4):415-422 [Abstract]  [View PDF(13.04 M)]
  
Protein turnover regulation mechanism of rat skeletal muscle atrophy induced by hypoxia
  FU Pengyu, HU Yang, LI Yanchun, YU Jiabei, ZHU Rongxin, JIA Jie and GONG Lijing
  2019,27(4):423-432 [Abstract]  [View PDF(8.85 M)]
  
Molecular evolution and hypoxia-induced mRNA expression of Hif-α in schizothoracine fish
  WU Rongrong, CHAO Yan, ZHAO Yongli, CHEN Qichang, ZHENG Zhiqin, XIA Mingzhe and QI Delin
  2019,27(4):433-443 [Abstract]  [View PDF(20.35 M)]
  
Effects of chronic PM2. 5 exposure on lung inflammation and NLRP3 inflammasome activation in C57BL / 6J mice
  DING Shibin, GAO Liyun, LI Yuchun, BU Yongjun and ZHANG Guofu
  2019,27(4):444-449 [Abstract]  [View PDF(2.01 M)]
  
Alterations of articular cartilage and subchondral bone in different rat models of osteoarthritis
  TAN Qizhao, NIU Guodong, ZHAO Zhenda, LI Siwei, SONG Chunli and LENG Huijie
  2019,27(4):450-455 [Abstract]  [View PDF(3.83 M)]
  
Cloning and characterization of presenilin 1 in the Chinese tree shrew
  LI Mingxue, WANG Wenguang, LI Na, KUANG Dexuan, TONG Pinfen, HUANG Xin, LI Xiaohui, SUN Xiaomei and LU Caixia
  2019,27(4):456-465 [Abstract]  [View PDF(4.65 M)]
  
Biological properties of porous composite material HAPw / n-ZnO inplanted into the back muscle of tree shrew
  JIANG Xuequan, ZHANG Wenyun, LI Na, HE Wushu, HE Lijia and YUAN Yanbo
  2019,27(4):466-472 [Abstract]  [View PDF(23.61 M)]
  
Exploration of an individualized anesthesia method for non-human primates
  ZHOU Zhigang, DUAN Zhigang, WANG Hong, GONG Nannan, LIU Jie, CHEN Xinglong, ZHUO Yan, ZHOU Yin, ZHANG Ting and CHEN Yongchang
  2019,27(4):473-478 [Abstract]  [View PDF(747.53 K)]
  
Establishment of a tree shrew lung fibroblast model of CA16 infection and the expression of its receptor SCARB2
  WANG Wenguang, KUANG Dexuan, LI Na, LU Caixia, HAN Yuanyuan, TONG Pinfen, SUN Xiaomei and DAI Jiejie
  2019,27(4):479-484 [Abstract]  [View PDF(10.90 M)]
  
Regulation mechanism of peripheral pain sensation in rats based on the interaction between TRPV1 and P2X3
  DU Junying, FANG Junfan, XIANG Xuaner, XU Zitong and FANG Jianqiao
  2019,27(4):485-492 [Abstract]  [View PDF(11.64 M)]
  
Knockout of Tyr gene by CRISPR-Cas9 to produce albino C57BL / 6N mice
  CHANG Qiurong, LIU Lili, WANG Huiyang, FU Li, XING Fengying, LI Yao, CHEN Xuejin and LI Shangang
  2019,27(4):493-500 [Abstract]  [View PDF(10.24 M)]
  
Treatment with the high frequency of Mozart K448 in a mouse model of depression
  LI Yanlin, TAN Siran, HE Liwen, CAO Ke, ZHANG Qian, TAN Dongmei and TAN Yi
  2019,27(4):501-507 [Abstract]  [View PDF(2.66 M)]
  
Characteristics of basal metabolism and expression of related genes in spontaneous type 2 diabetic Chinese hamster
  WANG Lu, ZHANG Ruihu, WANG Chenyang, YU Jingjing, SONG Guohua, WANG Chunfang and CHEN Zhaoyang
  2019,27(4):508-515 [Abstract]  [View PDF(6.17 M)]
  
Optimization of a rat model of conditioned fear memory using an orthogonal design
  GUO Lengqiu, GUO Zhuangli, ZHU Xiao, ZHOU Lei, WANG Mengnan, ZHANG Liguang and ZHOU Yang
  2019,27(4):516-520 [Abstract]  [View PDF(802.41 K)]
  
Establishment of germ free APPswe / PS1ΔE9 transgenic mice and changes of amyloid plaques in the brain
  ZHU Hua, GUO Yaxi, DU Xiaopeng, LI Zhuo and QIN Chuan
  2019,27(4):521-526 [Abstract]  [View PDF(8.11 M)]
  
Effects of heroin on embryonic development and Bax expression in embryonic rat brain tissue
  YU Farong, LI Jianjun, LIAN Xiuzhen, LI Denglou and XIE Mingren
  2019,27(4):527-531 [Abstract]  [View PDF(4.39 M)]
  
Exploration of the mechanism of Taizishen Zhike Yiqi Powder in the treatment of asthma in rats
  ZHAO Chen, ZHAO Jiao, ZHAO Xiaobo, BAI Yan and JIN Runming
  2019,27(4):532-539 [Abstract]  [View PDF(12.20 M)]
  
Advances in research of the establishment of astrocyte models for treatment of spinal cord injury
  DU Kairan, DENG Qiang, ZHANG Yanjun, ZHU Bao, MA Tong, PENG Randong, LI Junjie, XU Haojun, WANG Yurong and GUO Ting
  2019,27(4):540-544 [Abstract]  [View PDF(735.23 K)]
  
Progress in research on animal models of colorectal cancer with liver metastasis generated by patient-derived tumor xenograft
  QIAO Dawei, LI Yufang, ZHANG Lei, JIANG Lishuang, KONG Guimei and BO Ping
  2019,27(4):545-548 [Abstract]  [View PDF(717.38 K)]