Volume 27,Issue 2,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Role of zygotic mcm3 in the early development of zebrafish liver
  LIU Min, HE Xing, PU Xiaohua, ZHANG Yu, CHEN Bingyu and HUANG Sizhou
  2019,27(2):129-134 [Abstract]  [View PDF(11.28 M)]
  
Analysis of novel transcripts and optimization of the gene structure in the liver of rainbow trout
  MA Fang, LIU Zhe, KANG Yujun and QUAN Jinqiang
  2019,27(2):135-142 [Abstract]  [View PDF(1.43 M)]
  
Establishment of a mouse model of experimental autoimmune myasthenia gravis by using the Nacrine maculata electric organ
  LI Zhibin, LI Yi, JIN Wanlin, YANG Shumei, MENG Huanyu, HU Bo, XU Liqun, LUO Zhaohui and YANG Huan
  2019,27(2):143-147 [Abstract]  [View PDF(5.16 M)]
  
Panax notoginsenosides inhibit primitive and definitive hematopoiesis during the zebrafish embryonic development
  SUN Yihan, MAO Aihua and WANG Qiang
  2019,27(2):148-153 [Abstract]  [View PDF(10.26 M)]
  
Growth hormone promotes regeneration of the zebrafish caudal fin
  LIU Xuejing, WANG Xuewen, SHI Yunwei, WANG Xin, GAO Yu and LIU Dong
  2019,27(2):154-159 [Abstract]  [View PDF(7.78 M)]
  
Tissue distribution of the egg drop syndrome virus in different mouse strains
  FAN Tao, LIANG Lin, LI Jiayang and LI Gang
  2019,27(2):160-166 [Abstract]  [View PDF(396.32 K)]
  
Comparison of the in vivo and in vitro developmental potentiality of dormant and normal mouse embryos before and after cryopreservation
  CHEN Chaolei, LU Tiangang, NI Hemin, SHENG Xihui, WANG Xiangguo, QI Xiaolong, XING Kai, LIU Yunhai and GUO Yong
  2019,27(2):167-172 [Abstract]  [View PDF(2.20 M)]
  
Comparison of the prednisolone-induced syndromes in different strains of mice
  QIAN Hongliang, PAN Zhiqiang, PENG Peike, LU Tao, QIAN Yangyang, SONG Qiujia, FEI Minghong and FANG Zhaoqin
  2019,27(2):173-180 [Abstract]  [View PDF(817.37 K)]
  
Establishment and application of a duplex PCR assay for detection of Rat coronavirus and Sendai virus
  MENG Yurong, ZHENG Long, ZHU Yanbo, WANG Xuan, YOU Hongyu, LIU Jianmin, LI Yanning, LIAN Weiguang, ZHANG Dongming and WANG Junxia
  2019,27(2):181-186 [Abstract]  [View PDF(2.97 M)]
  
Identification of a new mouse model of cutaneous lupus erythematosus
  ZHONG Rongyu, DUAN Xinwang and NIU Haitao
  2019,27(2):187-192 [Abstract]  [View PDF(6.46 M)]
  
Expression and significance of thrombomodulin in a rat model of deep-vein thrombosis
  CHENG Xi, SUN Baolan, SU Zhangyao and ZHANG Yuquan
  2019,27(2):193-199 [Abstract]  [View PDF(3.27 M)]
  
Preparation of a monoclonal antibody against transporter associated with antigen processing in MHC haplotype SPF ducks
  WANG Xingtong, MENG Xing, TONG Xianghui, CHEN Hongyan and HAN Lingxia
  2019,27(2):200-207 [Abstract]  [View PDF(14.41 M)]
  
Tetrahydroxystilbene glucoside protects against cerebral ischemia / reperfusion injury by inhibiting expression of NADPH oxidase in mice
  XUE Wei, TANG Hong, SUN Yuqian, JIANG Qin, HUANG Dake and DONG Liuyi
  2019,27(2):208-214 [Abstract]  [View PDF(6.74 M)]
  
Silencing Wnt4 inhibits renal interstitial fibrosis in rats
  YANG Yang, BAI Haitao, LI Ling and CHEN Meixue
  2019,27(2):215-221 [Abstract]  [View PDF(3.90 M)]
  
Effect of rCC16 protein on the lung histology and expressions of MMP-9 and TIMP-1 in mice with chronic obstructive pulmonary disease
  FANG Chenyang, ZHOU Xia, YANG Yanzhen, LIANG Lijuan, PANG Min, WANG Wentao, SUN Jia, LIU Hongyan and WANG Hailong
  2019,27(2):222-228 [Abstract]  [View PDF(6.71 M)]
  
Diversity of intestinal flora in commonly used SPF mice and rats
  HUANG Shuwu, MIN Fangui, WANG Jing and PAN Jinchun
  2019,27(2):229-235 [Abstract]  [View PDF(9.34 M)]
  
Effects of sampling parameters on electrocardiogram waveforms in mice
  SUN Quan, QIU Xueting, LI Chuanchang and ZHOU Zhengshi
  2019,27(2):236-241 [Abstract]  [View PDF(444.41 K)]
  
Molecular nature of dorsal-ventral patterning in the zebrafish embryo
  YAN Yifang and WANG Qiang
  2019,27(2):242-247 [Abstract]  [View PDF(208.57 K)]
  
Research progress of zebrafish models of bone diseases
  PENG Wei, ZHANG Wenjuan and XUE Yu
  2019,27(2):248-253 [Abstract]  [View PDF(997.39 K)]
  
Research progress of ferret models of influenza A virus infection
  MA Shujie, ZHANG Bo, KONG Yufei and GUAN Yuntao
  2019,27(2):254-260 [Abstract]  [View PDF(219.22 K)]
  
Progress in the anti-tuberculosis research of the zebrafish model of Mycobacterium marinum-tuberculosis
  LIU Hongxu, HE Shumei and ZHANG Shulin
  2019,27(2):261-265 [Abstract]  [View PDF(171.05 K)]
  
Research progress in establishment and application of mouse models of leukemia
  MA Chang, GUO Jianmin, XIE Songqiang and YANG Wei
  2019,27(2):266-270 [Abstract]  [View PDF(184.93 K)]