Volume 23,Issue 6,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Analysis of the pedigreed population genetics of SPF Yorkshire and Landrace pigs imported from Canada
  HE Xi-wen,GAO Cai-xia,JIANG Qian,QUAN Jin-qiang,CAI Yuan and QU Lian-dong
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):551-556 [Abstract]  [View PDF(794.69 K)]
  
Inhibitory effects of Beclin 1gene expression by RNA interference on the proliferation and apoptosis in fibroblasts of naked mole rat
  ZHAO Shan-min,XIAO Bang,LIN Li-fang,GONG Chen,WANG Yun-hui,CHENG Ji-shuai,YU Chen-lin,CONG Wei,TANG Qiu,SUN Wei and CUI Shu-fang
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):557-561,566 [Abstract]  [View PDF(1.06 M)]
  
Establishment of an osteoporosis model in tree shrews by bilateral ovariectomy
  WANG Yun-lin,KUANG De-xuan,MA Zhao-xia,WANG Ya-juan,ZHANG Li-dong,GAO Bin,XU Xian-xin,HU Min and DUAN Yi-qiang
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):562-566 [Abstract]  [View PDF(942.77 K)]
  
Adaptive thermogenesis of the brown adipose tissue in tree shrews (Tupaia belangeri) during cold acclimation
  GAO Wen-rong,CAO Neng,ZHU Wan-long,ZHANG Hao,WANG Zheng-kun and CHEN Jin-long
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):567-572 [Abstract]  [View PDF(837.11 K)]
  
Dynamic monitoring of virus antibody during the establishment of SPF cynomolgus monkey population
  WANG Hong and WEI Qiu-jiang
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):573-577 [Abstract]  [View PDF(716.67 K)]
  
Effect of low frequency electrical stimulation on hormone levels in the organs of Chinese tree shrew cadavers
  YU Fa-rong,ZHANG Jing,GUO li-rong,YU Wen,LIAN Xiu-zhen,XIE Ming-ren,LI Deng-lou and ZHANG Shi-shuang
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):578-581 [Abstract]  [View PDF(846.93 K)]
  
Normal range of serum uric acid in quails of different strains and genders
  WANG Yu,LIN Zhi-jian,ZHANG Bing,NIE An-zheng,ZHOU Yue,ZHU Chun-sheng,NIU Hong-juan and WANG Xue-jie
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):582-585 [Abstract]  [View PDF(689.25 K)]
  
Establishment and evaluation of a diabetic rat model of hindlimb ischemia
  QI Yi-xia,ZHANG Chao,CUI Shi-jun,LUO Tao,GU Yong-quan,LI Jian-xin,ZHANG Jian and WANG Zhong-gao
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):586-590,596 [Abstract]  [View PDF(1.02 M)]
  
Establishment of a universal fluorescent multiplex cPCR method for detection of copy number variations in mice
  CHAO Tian-zhu,LI Peng-xiang,XU Fu-yi,LI Kai,ZHOU Yu-xun and XIAO Jun-hua
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):591-596 [Abstract]  [View PDF(925.83 K)]
  
Packaging of the recombinant lentivirus of iRhom2 and its mutant and establishment of a stable iRhom2-expressing cell line
  YOU Ying,MA Yu-nan,ZENG Lin and SUN Zhao-zeng
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):597-601 [Abstract]  [View PDF(848.54 K)]
  
Regional distribution of propofol at different doses in the brain during propofol anesthesia in neonatal rats
  WANG Yu-jie,HAN Bin,GUO Xiang-yang and WANG Jun
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):602-606 [Abstract]  [View PDF(701.25 K)]
  
Establishment of an apoptosis model of rat disc nucleus pulposus cells in vitro
  WANG Hou-lei,LU Wei,LI De-fang,DING Lei and WU Jing-ping
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):607-611 [Abstract]  [View PDF(811.97 K)]
  
The role of RhoA/ROCK pathway in the rat models of left heart disease-associated pulmonary hypertension
  WU Jin-fu,ZHOU Xiao-hui,FAN Hui-min,LIN Fang,BAO Lu-er,ZHANG Lin,JIANG Li-hua and LIU Zhong-min
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):612-616 [Abstract]  [View PDF(742.52 K)]
  
Effect of IGF-1 gene and electric stimulation therapy on the rat model of postpartum stress urinary incontinence
  HUANG Jian,CHENG Ming-jun,CHEN Yi-song,DING Jing-xin and HUA Ke-qin
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):617-621 [Abstract]  [View PDF(870.59 K)]
  
Isolation and differentiation in vitro of mouse umbilical cord mesenchymal stem cells
  ZHU Hui,YE Li,HE Jie,YU Pu,WANG Jin-xiang,WANG Qiang,ZHAO Jing,PANG Rong-qing and BAI Jie-ying
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):622-627 [Abstract]  [View PDF(883.07 K)]
  
Effect of alcohol extract of Coreopsis tinctoria Nutt on intestinal flora in type 2 diabetic mice
  ZHANG Kai-nan,LONG Mei,RAN Xin-jian,YANG Ying,TONG Lei,LI Qing-cheng,XIONG Jian-hui,MAO Xin-min,TAO Liang and LI Lin-lin
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):628-633 [Abstract]  [View PDF(884.96 K)]
  
Improvement of the method to establish a rat model of vascular dementia
  GU Jing,LI Hai-long,YANG Chang-sheng,CHE Min and WU Hong-yan
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):634-638 [Abstract]  [View PDF(808.15 K)]
  
Effect of different routes of keyhole limpet hemocyanin immunization on the T cell dependent antibody response in mice
  GAO Yan-xin,ZHU Yu-jie,LIU Ying,FU Jian and YANG Zhao-xin
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):639-642 [Abstract]  [View PDF(816.09 K)]
  
Application of near infrared fluorescent dye in the study of patient-derived gastric cancer xenograft nude mouse models
  ZHAO Ning-ning,ZHANG Cai-qin,ZHAO Yong,YANG Li,ZHANG Hai,LIU Yi-lun and SHI Chang-hong
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):643-647 [Abstract]  [View PDF(891.41 K)]
  
Genetic patterns of iris pigment mutation in WHBE rabbits
  ZHU Liang
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):648-651 [Abstract]  [View PDF(685.89 K)]
  

研究进展

Progress in the basic ophthalmological research of tree shrew
  ZHOU Guang-long,ZHU Qin,LI Zhen-yu,CHEN Ling-xia,YIN Bo-wen,HU Min and SUN Xiao-mei
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):652-655 [Abstract]  [View PDF(696.47 K)]
  

国际前沿

Have the 3Rs and alternatives been effectively explored?
  Adrian Smith
  Published December 30, 2015
  2015,23(6):656-664 [Abstract]  [View PDF(792.36 K)]