Volume 22,Issue 2,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Bone marrow mesenchymal stem cells inhibit inflammatory response of microglial cells
  ZHANG Kai-hua,WANG Fei,HU Hui-min,HUANG Hua and AN Yi-hua
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):1-5 [Abstract]  [View PDF(858.59 K)]
  
Generation of transgenic rabbits expressing swine PID1 by testicular injection
  ZHU Hong-lei,SHI Yuan,ZENG Yong-qing,CHEN Wei,XU Zheng-gang,ZHANG Zhe,YANG Yun and ZHANG Tian-yang
  Published April 30, 2014 (7 pages)
  2014,22(2):6-12 [Abstract]  [View PDF(1.18 M)]
  
Pathological changes of the kidneys in mouse models of adriamycin-induced-nephrosis
  LIU Lian,ZHANG Gao-fu,LI Qiu and WANG Mo
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):13-16 [Abstract]  [View PDF(781.55 K)]
  
Near infrared heptamethine cyanine dye IR-783-mediated tumor imaging
  ZHANG Cai-qin,ZHANG Hai,ZHAO Yong,MAO Feng-feng,BAI Bing and SHI Chang-hong
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):17-19,56 [Abstract]  [View PDF(1.43 M)]
  
Comparison of the rat models of liver cancer spleen deficiency established by Dachengqi and Xiaochengqi decoctions
  SUN Bao-guo,XIANG Ting,LI Yu-long and CHEN Ze-xiong
  Published April 30, 2014 (6 pages)
  2014,22(2):20-25 [Abstract]  [View PDF(801.31 K)]
  
Inhibitory effect of G1 on the endoplasmic reticulum stress in EA.hy926 endothelial cells
  XIA Dong-hui,CAO Xing-yi,WANG Jing-yu,YUAN Ming and WU Shi-wen
  Published April 30, 2014 (6 pages)
  2014,22(2):26-31 [Abstract]  [View PDF(933.99 K)]
  
Preliminary discussion on the effects of guanosine, curcumin on learning and memory in AD double transgenic mice
  FAN hui,FENG Hui-li,DANG Hui-zi,CHEN Xiao-pei,REN Ying,YANG Jin-duo and WANG Peng-wen
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):32-35 [Abstract]  [View PDF(738.36 K)]
  
Expression pattern of transcription factor Olig2 in cuprizone-induced mouse model of acute demyelination
  CHEN Li-ping,ZHANG Jing,MA Shun-li,LI Zhen-fei,ZHANG Jin-li,DONG Mei,SHAN Ming-yue and GUO Li
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):36-39 [Abstract]  [View PDF(766.69 K)]
  
Effects of chronic restraint stress on learning and memory in SD and Wistar rats
  WANG Yi,LU Cong,SONG Guang-qing,CHEN Yi-xi,WU Hong-wei,WANG Qiong,QU Li-na,LI Ying-hui and LIU Xin-min
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):40-44 [Abstract]  [View PDF(802.78 K)]
  
Histological changes of the right ventricular remodeling in Xinjiang Marmota baibacina adapted to high-altitude hypoxia
  MA Mei,JIANG Tao,ZHANG Chun,WEI Qin,DUAN Min-jun,WANG Xue-mei,LI Zhi-qiang,SHOU Xi and CHEN Qi-long
  Published April 30, 2014 (3 pages)
  2014,22(2):45-47 [Abstract]  [View PDF(735.74 K)]
  
Establishment of a rat model of lumbar nerve root compression via modified unilateral hemilaminectomy approach
  TANG Jing-jing,LIANG De,JIANG Xiao-bing,DING Jing-yong,YANG Zhi-dong,YAO Zhen-song and ZHANG Shun-cong
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):48-51 [Abstract]  [View PDF(735.11 K)]
  
Normal kidney data of adult Guizhou miniature pigs measured by multislice spiral CT in vivo
  LIU Xin-feng,WANG Rong-pin,QIAN Ning and WU Shu-guang
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):52-56 [Abstract]  [View PDF(869.69 K)]
  
Acute toxicity of potassium bichromate and 3,4-dichloroaniline in Chinese rare minnow (Gobiocypris rarus)
  ZHANG Jing-ji,YIN Hao-wen and ZHAO Hua-qing
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):57-61 [Abstract]  [View PDF(748.83 K)]
  
Comparison of the effect of three cryoprotectants on vitrification-cryopreservation of mouse epididymis
  LI Miao,YU Li-li,ZHANG Yi-bao,QIANG Su-jing,LIU Li-jun and 徐平
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):62-65 [Abstract]  [View PDF(747.60 K)]
  
Experimental comparison of the antitussive and expectorant effects of seven traditional Chinese medicine compounds in mice
  ZHANG Xiao-ju,WU Yuan,JIANG Chun-yan,ZHANG Chao-ying and LAN Xin-cai
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):66-69 [Abstract]  [View PDF(745.04 K)]
  
Comparison and evaluation of three methods to establish mouse models of intestinal infection with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
  HAN Hua-zhong and YANG Jun
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):70-74 [Abstract]  [View PDF(853.30 K)]
  
Spontaneous neoplastic lesions of Wistar rats and their incidences
  XU Yan-feng,HOU Fen-Xia,YANG Hui-fang and XU Yu-huan
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):75-79 [Abstract]  [View PDF(737.73 K)]
  
Detection and isolation of murine norovirus in laboratory mice in Shanghai area
  LIU Qin,WEI Xiao-feng,TIAN Li-li and GAO Cheng
  Published April 30, 2014 (6 pages)
  2014,22(2):80-85 [Abstract]  [View PDF(927.65 K)]
  

研究进展

Progress in application of tree shrew models in research on human viral diseases
  YIN An-guo,KUANG De-xuan,LI Xiao-fei,ZHANG Yuan,SUN Xiao-mei,XIA Xue-shan and DAI Jie-jie
  Published April 30, 2014 (4 pages)
  2014,22(2):86-89 [Abstract]  [View PDF(735.41 K)]
  
Research progress on Pasteurella pneumotropica
  XING Jin,Feng Yu-fang,YUE Bing-fei and HE Zheng-ming
  Published April 30, 2014 (5 pages)
  2014,22(2):90-94 [Abstract]  [View PDF(754.85 K)]
  
Research progress of tree shrew models of viral hepatitis and modeling strategy
  PANG Yi-quan,FENG Yue,SUN Xiao-mei,LIU Li,DAI Jie-jie and XIA Xue-shan
  Published April 30, 2014 (8 pages)
  2014,22(2):95-102 [Abstract]  [View PDF(810.31 K)]