Volume ,Issue 5,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Establishment of a rat model of myocardial fibrosis induced by coronary artery ligation
  LI Juan,DING Yong-fang,GE Hai-yan,SHEN Ming-qin and LI Fei-xia
  2012(5):1-4 [Abstract]  [View PDF(1.20 M)]
  
Effect of short-wavelength monochromatic light on refractive development and eye growth in guinea pigs
  QIAN Yi-feng,DAI Jin-hui,LIU Rui,CHEN Min-jie and CHU Ren-yuan
  2012(5):5-8 [Abstract]  [View PDF(986.08 K)]
  
Induction of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells to differentiate into cardiomyocytes and the therapeutic effect of UC-MCSs transplantation on mouse models of myocardial infarction
  QIU Pu-bin,LIU Chao,LI Wei,PAN Shao-hui,LIU Wen-shuai and HUA Jin-lian
  2012(5):9-14 [Abstract]  [View PDF(1.47 M)]
  
Gene expression profile analysis of dormant mouse embryos preserved by controlled slow freezing
  ZHANG Shao-yu,LIU Yun-hai,NI He-min,WANG Hao,GU Mei-chao,YAN Peng,YANG Fei and GUO Yong
  2012(5):15-19 [Abstract]  [View PDF(1.21 M)]
  
Establishment of a rat model of obesity and its lipid metabolism-related mechanisms
  DING Jing,WANG Hui,YU Shi-hao and MENG Yan
  2012(5):20-24 [Abstract]  [View PDF(1.39 M)]
  
Establishment of an animal model of peritoneal Echinococcus muhilocularis infection in Cricetulus migratorius
  LIU Bin,XU Yi-mei,YAN Shun-sheng,SHI Shen,MAI Li-kai and LIAO Li-fu
  2012(5):25-28 [Abstract]  [View PDF(1.36 M)]
  
Interleukin-21 enhances the cytotoxic effect of SHIV-specific CD8+ T cells in SHIV-infected Macaca mulatta
  ZHAO Chang-cheng,GAO Xi-qiang,XUE Jing,CONG Zhe,ZHANG Wei-lun,SU Ai-hua,CHEN Ting,WEI Qiang and QIN Chuan
  2012(5):29-34 [Abstract]  [View PDF(2.56 M)]
  
Changes of the autonomic nervous function in Wuzhishan minipig models of hyperlipidemia
  CHEN Liang,PAN Yong-ming,XU Xiao-ping,HE Huan,ZHU Ke-yan,YANG Yu-wei and CHEN Min-li
  2012(5):35-40 [Abstract]  [View PDF(2.01 M)]
  
Establishment of a mouse model of alcohol drinking and the effect of ethanol on estrogen in mice
  LU Yan-min,LI Fei-fei,YANG Jin-lian,GUI Zhao-hua,CHEN Ji,YU Ke-ke and WANG Si-ying
  2012(5):41-44 [Abstract]  [View PDF(1.26 M)]
  
Impact of intestinal flora changes on the intestinal mucosal immunity in laboratory mice
  GAO Qian,WANG You-ming and WU Jiu-sheng
  2012(5):45-49 [Abstract]  [View PDF(1.34 M)]
  
Changes of cerebral hemodynamics in CT perfusion imaging of rabbit models with cerebral microembolism
  ZHANG Fang,YAO Zhen-wei,FENG Xiao-yuan and SUN Hua-ping
  2012(5):50-53 [Abstract]  [View PDF(1007.93 K)]
  
Establishment of a BALB/c mouse model of swine influenza virus (H9N2) infection
  WEI Dong,LIU Ying and XU Tong
  2012(5):54-57 [Abstract]  [View PDF(1.73 M)]
  
Histopathological observation of mice after intraperitoneal injection of beryllium sulfate
  ZHANG Zhao-hui,HUANG Lian,TAN Dian-xiang,LUO Jin-jun,LI Cheng,WANG Shu-juan and LIAO Yong-hong
  2012(5):58-61 [Abstract]  [View PDF(1.00 M)]
  
Esophageal cancer EC109 cells induce mast cell migration in a mouse model
  LIU Liu,PIAO Zhong-xian,SHEN Zhi-zhong,LI Wei-qiu,XIE Yang-min,LI En-ming and LIN Jue-long
  2012(5):62-68 [Abstract]  [View PDF(2.14 M)]
  
Analysis of resistin gene homology of humans and some laboratory animals
  LU Shuai-yao,LONG Hai-ting,YU Wen-hai,HE Zhan-long,ZHAO Yuan,YANG Feng-mei and LI Hong-jun
  2012(5):69-73 [Abstract]  [View PDF(2.69 M)]
  
Comparison of learning and memory abilities of male and female Tupaia tested by Morris water maze
  LU Cai-xia,HAN Yuan-yuan,TONG Ping-feng,JIANG Qing-fang and DAI Jie-jie
  2012(5):74-76,79 [Abstract]  [View PDF(925.54 K)]
  
The anti-fatigue effect of Nitraria seed oil on mice
  MA Ting-jun and XU Yi-qing
  2012(5):77-79 [Abstract]  [View PDF(772.99 K)]
  

研究进展

HDAC2:a target of the treatment for Alzheimer''s disease
  LIU Yu and QIN Chuan
  2012(5):80-83 [Abstract]  [View PDF(915.69 K)]
  
Genetically engineered monkeys and minipigs generated by lentivirus-mediated gene delivery:current status and application perspective
  LIU Wei,JIA Jun-shuang,TANG Hua,LIN Xiao-lin,YUAN Jin,GU Wei-wang and XIAO Dong
  2012(5):84-89 [Abstract]  [View PDF(1.84 M)]