Volume ,Issue 4,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

A rapid detection method of inbred mouse DNA genetic quality based on PCR-LDR platform
  XIE Wen,BAO Shi-ming,XIE Jian-yun,LI Kai,ZHOU Yu-xun and XIAO Jun-hua
  2012(4):1-8 [Abstract]  [View PDF(1.49 M)]
  
Evaluation of reward-relevant learning and memory behavior with operant conditioning task in rats
  SHI Zhe,CHEN Shan-guang,CHEN Ling-ling,SUN Xiu-ping,SONG Guang-qing,WANG Qiong,CHANG Qi,LI Hai-qing,LI Ying-hui,QU Li-na and LIU Xin-min
  2012(4):9-15 [Abstract]  [View PDF(1.80 M)]
  
Effect of different doses of ovalbumin on the establishment of an asthmatic mouse model
  ZHAN Xiao-dong,JIANG Yu-xin,LI Liang-yi and LI Chao-pin
  2012(4):16-20 [Abstract]  [View PDF(679.98 K)]
  
A neonatal rat model of global brain hypoxic-ischemic injury established by 5-minute-delayed cesarean section delivery
  LI Xing-er,YUAN Qing,TANG Chun-zhi,CHEN Fei,ZHAO Rong,WU Jia-li,HUANG Yan-bin,SUN Shuo,LIU Yi-si and XIE Jing-jing
  2012(4):21-25 [Abstract]  [View PDF(662.92 K)]
  
Expression of TRIF of innate immunity signal pathway in hepatic fibrosis
  HUANG Xin,LI Yan,HE Xiong,ZHAO Ping-li and CAO Wen-fu
  2012(4):26-30 [Abstract]  [View PDF(1.31 M)]
  
Establishment and application of a mouse infection model for evaluating the virulence of Vibrio parahaemolyticus
  GUO Li-ping,XU Bin-rui,DU De-yan,JIANG Han-wen,QIU Ye-feng and ZHOU Dong-sheng
  2012(4):31-34 [Abstract]  [View PDF(972.74 K)]
  
Establishment of a human sCD40L transgenic mouse model
  AI Bi-yan,QIAO Xing-fang1,ZHOU Xiao-yang,Wang Lu-lu,YANG Yang,CHEN Jian-kang and LIU Qin
  2012(4):35-40 [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Ultrastructural changes in retinal neurons of APP transgenic mice
  LU Yan,DONG Hai-lian and WANG Rong
  2012(4):41-43 [Abstract]  [View PDF(946.08 K)]
  
Effect of ultraviolet A (UVA) plus riboflavin induced collagen cross-linking on biomechanical properties of the sclera in guinea pigs
  LV Ya-ping,ZHOU Hao,XIA Wen-tao,CHU Ren-yuan,ZHOU Xing-tao and DAI Jin-hui
  2012(4):44-47 [Abstract]  [View PDF(588.70 K)]
  
Establishment of a guinea pig model of light perception myopia induced by flickering light
  DI Yue,LIU Rui,CHU Ren-yuan,ZHOU Xing-tao and ZHOU Xiao-dong
  2012(4):48-52 [Abstract]  [View PDF(851.69 K)]
  
Comparison of three induction methods of VX2 hepatoma in rabbits
  NIU Hong-xin,XU Zhong-fa,ZHANG Xi-kun,WANG Ruo-gu and WANG Li-li
  2012(4):53-55 [Abstract]  [View PDF(494.37 K)]
  
Establishment of a mouse model of MDR colon carcinoma induced by vincristine and expression of MDR1 and MRP1 genes
  LI Chang-long,KE Xian-fu,GUO Hong-gang,LU Ling-qun,DAI Fang-wei and SA Xiao-ying
  2012(4):56-61 [Abstract]  [View PDF(1.97 M)]
  
Isolation of Bartonella quintana from rhesus monkeys and analysis of the gltA gene sequence
  SUI Li-hua,ZENG Lin,ZHANG Guang-zhou,BAI Jie-ying,Zhao Yan-bin,Zhang Xiao-fei,CHEN Yi,ZHAO Shuang and SUN Zhao-zeng
  2012(4):62-65 [Abstract]  [View PDF(1.32 M)]
  
Effects of forsythoside on proliferation and secretionof mouse spleen lymphocytes in vitro
  SHEN Hong,LU Shan,CHEN Shu-nan,GUAN Jia-yi and LIU En-hong
  2012(4):66-70 [Abstract]  [View PDF(2.29 M)]
  
Comparison of the effects of different surgical procedures on the prognosis of VX2 tumor invading inferior vena cava in rabbits
  ZHANG Yuan-guo and REN Wei
  2012(4):71-74 [Abstract]  [View PDF(566.83 K)]
  
Establishment and pathological characterization of a mouse model of lung adenocarcinoma
  HOU Min,DAI Li-jun,TAN Xiao-jun,HUANG Yue-ling,GAO Wei-ying,LU Jia-chun,REN Yun,ZHOU Min-yi,PIAO Jin-song,LAO Shu-zhen,LIANG Chengjie and FENG Yuan-yu
  2012(4):75-79 [Abstract]  [View PDF(1.05 M)]
  
Lactic acid inhibits the NF-κB signaling pathways in intestinal mucosal microvascular endothelial cells of rats
  XU Guang-yong,SU Jing-liang,JIANG Jin-qi,CHEN De-long and REN Xiao-ming
  2012(4):80-86 [Abstract]  [View PDF(1.56 M)]
  
Effects of radio-frequency micro-plasma on the ultrastructure of dermal collagen and hydroxyproline content in ginea pigs
  FAN Xin,SHI Cui-ping,HAN Yue,QIE Jin-peng,LIU Li-hong,AN Yu-xi and YANG Rong-ya
  2012(4):87-90 [Abstract]  [View PDF(740.51 K)]