Volume ,Issue 3,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究报告

Separation and identification of testicular metal-binding proteins induced by exhaustive swimming in rats
  ZHANG Tian-ou,WEN Yue-meng,XIE Lan,LIANG Wei-feng and AI Hua
  2012(3):1-6 [Abstract]  [View PDF(1.47 M)]
  
Comparison of immunological characteristics between Brown-Norway rats and guinea pigs sensitized by ovalbumin
  MA Rong,WANG Yi-zhong,GUO Shan-shan,SHI Yu-jing,SHI Han and CUI Xiao-lan
  2012(3):7-12 [Abstract]  [View PDF(1.53 M)]
  
Establishment of a rat model of end-to-side anastomosis of the common carotid artery
  ZHU Lin,JI Xiang-jun,WANG Han-dong and SHI Ji-xin
  2012(3):13-15 [Abstract]  [View PDF(517.28 K)]
  
Influence of reared baby or not on the social behavior of female Macaca fascicularis in free enclosure
  XU Fan,LI Xin,XIE Liang,WANG Tao,JI Yong-jia,KONG Fei and XIE Peng
  2012(3):16-20 [Abstract]  [View PDF(866.24 K)]
  
Establishment of a Bama miniature swine model of coronary artery stenosis by thoracoscopy
  ZHANG Hai-tao,LUO Hui-lan,PIAO Long-song,LIU Chao-zhong,TIAN Yi,CHEN Hao,GAN Shi and ZHANG Chao
  2012(3):21-24 [Abstract]  [View PDF(852.01 K)]
  
Establishment and dynamic evaluation of a rat model of one single bout of exhaustive exercise on treadmill
  LIU Xiao-li,LUO Yong and QIAO De-ai
  2012(3):25-28 [Abstract]  [View PDF(1.11 M)]
  
Role of microstructure and physiological indexes of the inner ear in evaluation of the rat models of iron-deficient nephrasthenia deafness
  XU Ya-ping,GU-jian,LIU Hai-bin,SUN Ai-hua,FAN Jing-ping and LIN Shun-zhang
  2012(3):29-32 [Abstract]  [View PDF(832.73 K)]
  
Isolation and primary culture of hepatocytes from Ctenopharyngodon idellus
  QIN Jie,YE Yuan-tu,LENG Xiang-jun,CAI Chun-fang,SONG Liang,XU Fan,ZHANG Bao-tong,XIAO Pei-zhen,ZHANG Bo and WANG Li-hong
  2012(3):33-39 [Abstract]  [View PDF(1.56 M)]
  
Isolation and identification of simian adenovirus strain GD
  ZHANG Rong-jian,FU Rui and HE Zheng-ming
  2012(3):40-43 [Abstract]  [View PDF(1.03 M)]
  
X-ray CT imaging of normal abdominal and pelvic organs of adult rhesus monkeys
  ZHOU Jian-hua,FAN Chun-mei,LI Zhi-xiong,YU Chun-ying and WAN Xun-li
  2012(3):44-49 [Abstract]  [View PDF(1.67 M)]
  
Screening of microsatellite DNA sequence from the BAC library of Microtus fortis
  TANG Min,NI Li-ju,GAO Jun,Xiao Jun-hua,HU Jian-hua and GAO Cheng
  2012(3):50-55 [Abstract]  [View PDF(1.35 M)]
  
Suppressive effect of 3,5-dichlorophenylbiguanide on pulmonary metastasis of melanoma in nude mice
  ZHANG Yong-ci,JI Qing,YANG Ming,FAN Dong-mei,XIONG Dong-sheng,YANG Chun-zheng and ZHOU Yuan
  2012(3):56-59 [Abstract]  [View PDF(743.38 K)]
  
Establishment of a PiggyBac transposase-expressing transgenic mouse model
  MA Yuan-wu,WANG Dong-mei,LIAN Hong,WANG Gui-li and ZHANG Lian-feng
  2012(3):60-64 [Abstract]  [View PDF(1.06 M)]
  
Effects of raloxifene on the pituitary gland in rats
  LIU Li-na,WANG Xu-dong,ZHENG Wei,CHEN Li,WU Mei-qing,YANG Er-jing and XU Chun
  2012(3):65-67 [Abstract]  [View PDF(535.06 K)]
  
Establishment and evaluation of an experimental chicken model of fatty liver hemorrhagic syndrome
  JIANG Jin-peng,NING Kang-jian,LV Jin-fang,LI Sheng-he,CHE Chuan-yan,YING Ru-hai,XU Xue-ping and FENG Bao-ming
  2012(3):68-73 [Abstract]  [View PDF(1.08 M)]
  
Establishment of a rabbit model of chronic suppurative osteomyelitis of the mandible
  ZHANG Xiao-lei,SHEN Ju-xiang and XIE Zhi-jian
  2012(3):74-77 [Abstract]  [View PDF(960.41 K)]
  
Isolation, culture and characterization of skin fibroblasts from Microtus fortis
  CHENG Gang,WANG Wen-bin,WANG Jing-ren,LI Shu-hong,WANG Xin-ping and LUO Renzhuome
  2012(3):78-80 [Abstract]  [View PDF(659.28 K)]
  

研究进展

Regulation of E-cadherin in tumor metastasis
  TIAN Li-li,WANG Yan-Li and HUANG Ren
  2012(3):81-85 [Abstract]  [View PDF(792.78 K)]
  
Progress in research of animal models of progressive anti-thy1 glomerulonephritis
  ZANG Cheng-ying and ZHANG Jian-rong
  2012(3):86-90 [Abstract]  [View PDF(832.06 K)]