Volume ,Issue 5,2010 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Eflfect of Curcumin on Urine Concentration of AD7C-NTP in APP/PS1 Double Transgenic Mice
  LI Rui-sheng,LI Yong,WANG Hong,REN Ying,ZHU Zhi-hui,SUN Hai-yun,YANG Jin-duo,WANG Peng-wen
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Pathological and Ultrastructural Changes of the Placenta in Rat Models of Fetal Growth Restriction
  YU Na,WANG Li,SUN Gui-xiang,SUN Bing-hui
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Mechanisms of Chronic Inflammation in the Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome
  XIA Yan,WANG Hui-zi,ZHENG Jian-huai
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Immunomodulatory Effect of Papain Hydrolysate Originated from Sheep Bone on Mice
  HUO Nai-rui,YUE Wen-bin,LIU Yu-hua,MA Li-zhen,KONG Bao-hua
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rat Model of Obesity Induced by Olanzapine and Its Development Mechanism
  TANG Yan-li,CAI Su-hua,LV Jun-hua
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Procyanidins on Ischemia/Reperfusion Brain Damage in Rats
  GUO Xue-jan,CHE Yuan,WU Zhi-feng,ZHANG Yong-bin,ZOU Yi-hai
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Application of Animal Models of Xenotransplantation of Human Breast Cancer Stem Cells
  XU Wei-ru,LIN Hong-sheng,CHEN Xin-yi,ZHANG ying
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Progress in Research of Rat Models of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Suitable for MR Imaging
  ZHANG Hai-qin,LI Kun-cheng,SHENG Shu-li
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Research Progress on MSTN Regulation Mechanism of Adipocyte Development and Lipid Metabolism
  JI Yun-tao,Qu Chang-qing
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Progress in Research on Animal Models of Rapidly Progressive Glomerulonephritis
  WEI Feng-mei,JIN Yu
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Progress in Research on Animal Models of Hemorrhoids
  MA Zong-guo,JIANG Nan,YU Meng-yao,XU Xiao-yan,CAO Ding-zhi,LUO Xia
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Functional Response to Hypercarbia in Normal Rat Brain Studied by Perfusion CT
  ZHANG Jia-wen,YAO Zhen-wei,LIU Han-qiu,YANG Yan-mei,LI Yuan,ZHANG Qing-bo,QING Shao-hua,FENG Xiao-yuan
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Curcumin on Production and Degradation of Aβ in APPswe/PS1 dE9 Double Transgenic Mice
  WANG Peng-wen,LI Rui-sheng,WANG Hong,LI Yong,REN Ying,ZHU Zhi-hui,SUN Hai-yun,YANG Jin-duo,SUN Jian-ning
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Estimation of Inbreeding Level of Animal Individuals by Genetic Markers
  YANG Shu-lin,LI Kui
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Preliminary Study of in vitro Construction of Small-Diameter Vascular Graft by Seeding Cells onto Decellullarized Arterial Matrix
  WU Xin,GU Yong-quan,DUAN Hong-yong,CHEN Bing,LI Jian-xin,WU Ying-feng,ZHANG Shu-wen,WANG Zhong-gao,ZHANG Jian
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Mouse-Adapted Enterovirus 71 Strain and Its Infection in Vitro and in Vivo
  DUO Jian-ying,WANG Wei,MA chun-mei,HAO yi,XU yan-feng,XU wen-bo,DONG xiao-ping,WANG jian-wei,WEI Qiang,QIN Chuan
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Chicken Embryo Model of in Ovo RNAi-Electroporation
  CHEN Da-wei,LI Rui-guo,LIU Jia-li
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Correlation of Behavioral Changes and Survival Rate of Dopaminergic Neurons in the Substantia Nigra Pars Compacta in Parkinsonian Rat Model
  LIU Li-min,LI Bo,SUN Zuo-li,JIA Jun,WANG Xuan,WANG Xiao-min
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Correlation of Urinary Glycosaminoglycans and Urinary Protein in Adriamycin-Induced Nephrotic Rats
  GUO Jing-zhen,ZHAO Ting-ting,LI Ping,YAN Mei-hua,LI Xin,ZHANG Hao-jun,DONG Xi,WAN Fang,LI Hong
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression of Rab 13 GTPase in Rat Testis and Its Relation with Seminiferous Epithelium Cycle
  SU Wen-hui,ZHANG Tian-biao,ZHANG Li-yan,ZHAI Ling-ling
  2010(5) [Abstract]  [View PDF]