Volume ,Issue 2,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of Delayed-Release PLGA-5-Fluorouracil Microsphere on Colorectal Cancer Xenograft in Nude Mice
  LI Jing-quan,LI Rong,XU Ying-xin,WANG Shi-liang
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
The Immuno-Modulating Effect of Qi-Hong Capsule in the Treatment of Mouse Model of Viral Myocarditis Infected with Coxsackievirus B3
  SONG Xiao-dong,XIN Yin,LIU Zhe,WANG Xiao-jian,WANG Hu,CHEN Jing-zhou,ZHANG Chan-na,HUI Ru-tai
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Different Stress Factors on Induction of Metallothionein Synthesis in Mouse Liver
  XIAO Ding-fu,ZHANG Bin,LI Zhong-yi,LI Li-li,CHEN Yu-guang,PENG Hui-zhen
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Selection of Proper Animal Models for Lipid Metabolism Studies in Comparing Fatty Acids Profile of Plasma and Erythrocyte Membrane between Healthy Adult Humans and Animals
  LIU Xiao-ru,DENG Ze-yuan,LI Jing,FAN Ya-wei,MU Song-niu,LU Ling,ZHANG Wei-min
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Cloning and Prokaryotic Expression of Krüppel-Like Factor 4 in Mouse
  WANG Chun-sheng,LUO Fang,DU Wen-jing,AN Tei-zhu
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishmet of a Nude Mouse Model of Ovarian Cancer with a Human Ovarian Cancer OC-3-VGH Cell Line
  LIU Xiang-yun,YANG Rong-fu,HU Wen-juan,WANG Jiu-jiu,XIE Chen-jing,XU Ying-wen,Gui Bo,JIANG Xiu-rong,Wu Jian-hui,SUN Zu-yue
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Sheep Model of Allergic Rhinitis Sensitized to Toluene-2,4-Diisocyanate
  ZHANG Li,DU Jing-wei,WANG Li-hong,TAN Yi,GONG Xiao-bo,JIANG Peng,WANG Zhi-biao
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Mechanisms of a Guinea Pig Model of Hyperlipidemia and Comparison with the Rat Model
  LI Jin-lian,GAO Nan-nan,YANG Run-mei
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Model of Acute Rejection of Orthotopic Liver Transplantation in Rats
  ZHOU Tian-bao,CHEN Gui-hua,YANG Yang,ZHANG Qi,XU Chi
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression and Identification of Rabies Virus Glycoprotein in Escherichia coli
  ZHANG Xiang-li,ZHAO Ti-zhu,QIAO Ming-ming,YANG Lu,SUN Ming,WANG Chuan-bin,TIAN Ke-gong,CHEN Xi-zhao
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rat Model of Parkinson′s Disease and Treated with Intracerebral Implantation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell-Derived Neurons
  WANG Xiao-cui,LI Xin,FU Wen-yu,WANG Yu-liang,WEI Zhi-xin
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Changes of Mitochondrial Respiratory Chain Complex I and Complex IV Activity in Rotenone-Induced Rat Model of Parkinson''s Disease
  CHEN Xin,ZHANG Nan,LI Chun
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Therapeutic Effects of Interleukin-22 on T Cell-Mediated Murine Hepatitis
  YANG Yong-chang
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Polymorphism Microsatellites in Tree Shrews (Tupaia Belangeri Chinensis)
  HE Bao-li,SHEN Pei-qing,CHEN Li-ling,JIAO Jian-lin,LIU Ru-wen,LI Bo,ZHENG Hong,LI Ma-lin
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Breeding and Phenotype Observation of Inbred Strain HFJ Rats
  CAI Yue-hua,LIU Fu-ying,Wang Li,Wang Yu,LIU Jun-xu
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Expression of cGMP-Binding, cGMP-Specific Phosphodiesterase 5 in Mouse Ovary
  WANG Song-bo,MU Xin-yi,ZHOU Bo,ZHANG Mei-jia,XIA Guo-liang
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
Research Progress of Laboratory Animal Allergy
  ZENG Lin
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
用GLP精神建造GLP实验动物房
  沈晋明,闫明明,汪亚兵
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
书讯
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]
  
《中国实验动物学报》稿约
  2009(2) [Abstract]  [View PDF]