Volume ,Issue 5,2008 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of PMSG on Development of Reproductive Organs in Different Day-Old Immature Mice
  YUAN Lu,WANG Bo,PIAO Shan-hua,TAN Jian-hua,AN Tie-zhu
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Folic Acid-Deficiency on the Development of Dorsal Artery in Zebrafish
  SUN Shu-na,GUI Yong-hao,QIAN Lin-xi,WANG Yue-xiang,JIANG Qiu,SONG Hou-yan
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Estabishment of a Cell Line ZHL2006 from a Spontaneous Breast Tumor in Wistar Rat and Its Characterization
  YANG Wen-xiang,TANG Li-jun,ZHAO Lei,ZHANG Jing-min,SUN Fan-zhong,WU Fang-jie,YI Ping
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Application of NOD/SCID Mouse Model in Experimental Hematology Research
  YU Wen-jun,YANG Wen-hua,SHI Zhe-xin,YANG Xiang-dong,WANG Hui-juan
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Lycopene on Lipid and Cell DNA Oxidative Damage in Mice
  WANG Hai-xia,LI Yong-ming,CHEN Wen-hua,PAN Hong-zhi,CHANG Dong,WAN Li-kui,XIAO Bai-man,XU Li
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
A Method to Establish a Mouse Model of Rabies
  Katie Yi Kuang,Ling Zhao,Zhen F. Fu,TANG Li-jun,Katie Yi Kuang,Ling Zhao,YANG Wen-xiang,Zhen F. Fu
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Biochemical Genetic Markers of the Inbred Strain C1HD of Carassius auratus Red Variety
  JIANG Qian-qiu,WU Duan-sheng,YAO Feng,YU Jian,LIAN Gao-jian,TAN Xiang-wen,LIU Xin
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Bone Histomorphometric and Biomechanical Analyses in Type 2 Diabetic Goto-Kakizaki Rats
  ZHANG Li-ping,RONG Hai-qin,JI Hong,LIU Ya-ping,ZHAO Xin-bo,QIU Zhan-jun,WANG Dong
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
小型猪在异种移植中的应用前景
  杨勇贤,马玉媛,章金刚
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
小型猪在医学研究领域的应用进展
  陈华
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Determination of Some Blood Physiological and Biochemical Parameters in Wuzhishan Mini-Pigs of Closed Colony
  MIN Fan-gui,WANG Xi-long,YUAN Wen,ZHANG Yu,PAN Jin-chun,WANG Jing
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
小型猪动脉粥样硬化模型
  陈华
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Research on the Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis Using Human Leukocyte Antigen Class Ⅱ Transgenic Mice
  ZHAO Yi,LI Zhan-guo
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
<中国实验动物学报>稿约
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
小型猪基本实验操作技术
  刘亚千,陈华
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Experimental Animal Models of Mycobacterium Tuberculosis Infection
  ZHANG Jiao-er,ZHOU Xiang-mei,SUN Bin,YIN Xiao-min,YANG Jian-min,ZHAO De-ming
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Insulin-Resistant Rat Model induced by High-Fat Feeding and Dexamethasone
  ZHANG Xiao-hua,ZHANG Ru-xue,JIA Zheng-ping,LI Mao-xing,WANG Juan,LIU Jin-long
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Intratumoral Injection of Dendritic Cells in Combination with Radiotherapy on the Expression of TNF-α in a Mouse Model of Renal Carcinoma
  HUANG Jian-hua,WANG Yao,LV Hai-yan,GUO Jia,GUO Ye-lei,MA Li
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Identification of Major Biological Indexes of TW Inbred Mice
  GUAN Tong,ZHANG Ming-yue,YU Guo-de,WANG Feng-shan
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]
  
Evaluation of Scoring Parameters in a Mouse Model of Allergic Contact Dermatitis
  LI Yuan-yuan,YAN Chan-lin,MA Li,ZHENG Zhi-zhong
  2008(5) [Abstract]  [View PDF]