Volume ,Issue 5,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Development of ApoE-rtTA/TRE-HCV-C Double Transgenic Mice via Tet-on System
  YANG Guo-zhu,CHEN Xi-gu,HUANG Bing,SHAN Yu,XIAO Dong,MA Yun,DENG Xin-yan
  2007(5):321-325 [Abstract]  [View PDF]
  
Different Damaging Effect of Bleomycin and Bleomycin-A5 on Lung Tissues
  ZHANG Xiao-ye,LIU Wei-qing,ZHU Min,SHIMURA Sanae,MASUDA Tohru,SAITOH Hiroki
  2007(5):326-329 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of an Animal Model of Stress-Induced Immune Dysfunction
  HOU Dian-dong,ZHAO Bao-xia,LIU Hui
  2007(5):330-332 [Abstract]  [View PDF]
  
Diabetic Characteristics of MKR Mice with Skeletal Muscle-Specific Double Deficiency of IGF-I and Insulin Receptors
  Yubin Guo,Jun-Li Liu,YU Rong,CHENG Xi-hua,HU Wei,WEI Kai-chun,Yubin Guo,Jun-Li Liu
  2007(5):333-337 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Mouse Model of Airway Allergic Inflammation Sensitized and Challenged with House Dust Mite Extract
  BI Yu-tian,WANG Yan,WU Kui,ZHUO Wen-lei,WANG Chang-zheng,QIAN Gui-sheng
  2007(5):338-341 [Abstract]  [View PDF]
  
Ultrastructural Observation on the Mechanism of protective Effect of Chinese Herbal Medicine Decoction on Experimental Hepatosis in Anguilla anguilla
  MEI Jing-liang,HUANG Yi-fan,QI Bao-min,CHEN Wen-lie
  2007(5):342-346 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Hepatocyte Apoptosis Induced by CCl4 and LPS in Mice
  ZHOU Tao,YAN Xiu-chuan,YANG Ke,TAO Yan-yan,LIU Cheng-hai
  2007(5):347-350 [Abstract]  [View PDF]
  
Risk Factors of Ventricular Fibrillation in Open-Chest Acute Myocardial Infarction Models of Swine
  HUANG Zhe-yong,GE Jun-bo,ZHANG Shao-heng,HUANG Rong-chong,SHEN-li,CUI-jie,QIAN Ju-ying,SUN Ai-jun,ZOU Yun-zeng
  2007(5):351-354 [Abstract]  [View PDF]
  
Microsatellite Marker Analysis of Genetic Diversity in Plateau Juema Pigs
  LI Jun-cheng,JING Zhi-zhong,LU Cai-xia,YU Si-jiu
  2007(5):355-360 [Abstract]  [View PDF]
  
Application of DNA Fingerprinting Generated by (GTG)5 Probe in Genetic Monitoring of Inbred Strain Mice
  WANG Fang,SUN Yi-fang,DUAN Tian-lin,An Bei,ZHANG Wen-hui
  2007(5):361-364 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Retinoic Acid Deficiency on the Cardiac Atrial-Ventricular Differentiation in Zebrafish Embryos
  HOU Jia,GUI Yong-hao,ZHANG Li-feng,WANG Yue-xiang,LIU Dong,SONG Hou-yan
  2007(5):365-368 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Orthotopic Implant Model of Human Gastric Cancer in Nude Mice Using Glue Paste Technique
  LI Ying-jie,HE Yan,WANG Qi-min,LIU Miao,JIN Xiao-ming
  2007(5):369-371 [Abstract]  [View PDF]
  
Behavioral Study on Learning and Memory Ability of BALB/c and ICR Mice
  GAO Cui-ying,CUI Xiu-yu
  2007(5):372-375 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Fasudil at Different Doses on Cardiomyocyte Apoptosis and Protein Expression Levels of bcl-2,c-myc in the Rats with Pressure Overloaded Heart Failure
  TONG Hao,ZHANG Man
  2007(5):376-379 [Abstract]  [View PDF]
  
Localization and Distribution of Somatostatin in Rat Mammary Gland
  WANG Yue-ying,YANG Guo-yu,ZHU He-shui,HAN Li-qiang,WANG Yan-ling
  2007(5):380-382 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Epidural Injection of Morphine on Heart Function after Myocardial Infarction and Reperfusion in Rabbits
  LIU Duo-hui,WANG Gang,LEI Zhi-li,HAN Shu-jun
  2007(5):383-386 [Abstract]  [View PDF]
  
心肌肌钙蛋白Ⅰ基因突变与心肌病的研究进展
  冯娟,张连峰
  2007(5):387-389 [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in Research on Therapeutic Cloning
  CHEN Jian-quan,SHA Hong-ying,CHENG Guo-xiang
  2007(5):390-394 [Abstract]  [View PDF]
  
A Spontaneous Diabetic Animal Model
  WANG Fen,HE Hua-liang,LIU Tong-hua
  2007(5):395-398 [Abstract]  [View PDF]