Volume ,Issue 3,2006 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

科技动态
  2006(3) [Abstract]  [View PDF]
  
《中国实验动物学报》稿约
  2006(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Mouse Embryonic Stem Cell Line Integrated with pTet-on Gene
  ZHANG Mei-ying,LI Hua,DONG Wan-wei,YANG Wei,QIN Ying,WANG Ying,ZHOU Sheng-lai,YU Yang,WANG Wei,WANG Tai-yi,WANG Lu-zeng
  2006(3):161-166 [Abstract]  [View PDF]
  
Construction of LRP16 Gene Targeting Vector and Identification of Homologously Recombinant Clone of Embryonic Stem Cells
  Masatoshi Nomura,WU Zhi-qiang,HAN Wei-dong,ZHAO Ya-li,SI Yi-ling,MU Yi-ming,MENG Yuan-guang,Masatoshi Nomura
  2006(3):167-171 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rat Chronic Elevated Intraocular Pressure Model by Episcleral Veins Ligation and Subconjunctival 5-Fu Injection
  LING Zhi-hong,SUN Xing-huai
  2006(3):172-175 [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Blood Magnet Therapy on Pancreatic Islets Function in Diabetic Rabbit Models
  GE Huan-qi,CAI Han-qing,ZHANG Xiu-juan,SHEN Hong,WANG Ya-jin,BA Li-wei
  2006(3):176-178 [Abstract]  [View PDF]
  
An Improved Method of Purification of DNA Fragment for Microinjection
  FAN Zhi-qiang,HU Rong-liang,WANG Tai-yi,WANG Lu-zheng,YAO Ru-qiang,YAO Wei
  2006(3):179-182 [Abstract]  [View PDF]
  
Expression of Myogenic Regulatory Factors MyoD and Myogenin in DMD Mouse Model mdx Mice at Different Age
  ZENG Ying,ZHANG Cheng,LI Cai-ming,LIU Tai-yun,FENG San-wei
  2006(3):183-185 [Abstract]  [View PDF]
  
Loci of Several Isozymes and Proteins in Microtus fortis
  NI Li-ju,PAN Yi-qing,XIE Jian-yun,GAO Cheng
  2006(3):186-192 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rabbit Model of Brain Tumor by VX2 Tumor Implantation
  LI Fei,FENG Hua,LIN Jiang-kai,MENG Hui,WU Nan
  2006(3):193-196 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Evaluation of Rabbit Model of Retinal Vein Occlusion Induced by Argon Laser Photocoagulation
  SUN Hong,YUAN Zhi-lan,YUAN Xiao-ru,YANG Qin
  2006(3):197-200 [Abstract]  [View PDF]
  
Effect of Survival Time Extending on Diabetic Retinopathy in Diabetic Rat Model
  LI Hong,PAN Lin
  2006(3):201-203 [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Myocardial Infarction Models Created by Different Occlusion Time Course of LAD in Rats
  TANG Jun-ming,XIE Qi-yang,WANG Ming-jiang,YANG Jian-ye,WANG Jia-ning
  2006(3):204-208 [Abstract]  [View PDF]
  
Rapid Inactivation of SARS Coronavirus and Other Microorganisms by Metal Catalysts
  HAN Jun,CHEN Lan,DUAN Shu-min,GAO Chen,ZHANG Bao-yun,HE Hong,DONG Xiao-ping
  2006(3):209-212 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Pathological Observation of a Rabbit Model of Endometritis
  KONG Xiang-feng,HU Yuan-liang,GUO Zhen-huan,HUANG Xiao-yan,HE Zi-shuang,SUN Jun-ling,LIU Da-peng
  2006(3):213-216 [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of a Rapid Hyperlipidemic Gerbil Model
  ZHONG Min-tao,HUANG Min,LU jing,MENG xia,WANG Ju
  2006(3):217-221 [Abstract]  [View PDF]
  
Observation of Cataract in BY-F Swordtail Fish Xiphophorus helleri
  LI Kai-bin,CHANG Ou-qin,WANG Fang,SHI Cun-bin,PAN Hou-jun,SUN Fu-gen,HUANG Zhi-bin,WU Shuqin
  2006(3):222-224 [Abstract]  [View PDF]
  
Pathological Changes of Relapsing-Remitting Experimental Allergic Encephalomyelitisin Wistar Rats
  DONG Mei,LIU Rui-Chun,GUO Li,LI Chun-yan
  2006(3):225-227 [Abstract]  [View PDF]
  
Progress in Research on Heart Failure Pig Model Induced by Rapid Pacing
  FU Zhi-qing,LI Xiao-ying
  2006(3):228-231 [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in Research on Transmitochondrial Mouse Model
  LI Ji-xia,CHEN Zhen-wen,WANG Ju,LIU Yi-nong
  2006(3):232-235 [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in Research on the Relationship between Murine Dendritic Cell Subsets and T Cells
  GUO Jia,HUANG Jian-hua
  2006(3):236-240 [Abstract]  [View PDF]